“ምስ 11 ለካቲት ተዛሚዱ መሉእ ኣታዊኦም ብሓደጋ ድርቂ ንዝተጎድኡ ወገናት!” ተባሂሎም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝካየዱ ዘለው ኮንሰርት ሙዚቃን ጎስጓሳትን ኮሚቴ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ይፈልጦምዶ? መስርሕ ቁፅፅር እቶት’ከ ኣለዎዶ?” – ሕቶ ድያስፖራ ትግራይ።

👉 “ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ምሳና ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ኣሰናዳኢ ኮንሰርት የለን። ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ሕቶ ንዘልዓሉ ኣካላት ተቐቢልና ግን ክኸውን ብዛዕባ ዝግበኦ መስርሕ ንምዝርጋሕ መብርሂ ክንህብ ኢና።”- ኮሚቴ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ።

========

ኣብ ደገ ዝቕመጡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ድያስፖራ ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ ብውሽጢ መልእኽቲ ሳንዱቕ ዕላዊ ገፅና ኣብ ዝለኣኽዎ ሕቶ “ምስ 11 ለካቲት ተዛሚዱ መሉእ ኣታዊኦም ብሓደጋ ድርቂ ንዝተጎድኡ ወገናት!” ተባሂሎም ዝካየዱ ዘለው ሰፋሕቲ ምድላው ኮንሰርት ሙዚቃን ጎስጓሳቱን እቲ ዝርከብ ገንዘብን ኣገባብ ምቁፅፃሩን ኮሚቴ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ይፈልጦዶ? ምስቶም ንዚ ዘካይዱ ዘለው ኣካላት መስርሕ ምትእስሳርን ምድላውን ኣለዎዶ? ክብሉ እቲ ኮሚቴ ምላሽ ንኽህበሉ ሓቲቶም።

“እቲ ብምኽንያት 11 ለካቲት ሙሉእ ኣታዊኡ ብሓደጋ ድርቅን ጥሜትን ንዝተጎድኡ ወገናት ብሓቂ ዝውዕል እንተኾይኑ ብግልፂ ይነገረና’ሞ ንሕና’ውን ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር። ብሽም ግዳያት ይሽቀጥ ከይህሉ ንኽንፈልጥ እቲ ኮሚቴ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ሓዲኡ ምላሽ ይሃበና ክብሉ ገሊፆም።

ንቲ ብድያስፖራ ተጋሩ ንዝለዓል ዘሎ ሕቶ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ መልሲ ክህበሉ ንኣባል ርክብ ህዝብን ሚድያን እቲ ኮሚቴ ንዝኾኑ ንኣይተ ኢሰያስ ታደሰ ረኺብና ኣዘራሪብናዮም ኢና። ዝሃቡና ምላሽ :-

“ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ምሳና ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ኣሰናዳኢ ኮንሰርት የለን። ከምዚ ንሓስብ ኣለና’ሞ ከመይ ይሓይሽ ኢሉ ዝሓተተና ኣካል’ውን የለን። ብዝኾነ ግን ክሳብ ክንድዚ ተገዳስነት ካብ ተልዓለ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ሕቶ ንዘልዓሉ ኣካላት ተቐቢልና ክኸውን ብዛዕባ ዝግበኦ መስርሕ መግለፂ ክንህብ ኢና።

ንጊዚኡ ግን እቶም ጉዱሳት ንዚ ሕቶ ኣልዒሎም ዘለው ግዱሳት ወገናት ፤ እዚ ኮሚቴ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ስለዘይፈልጦ ጠቕሊሉ ይትረፍ ካብ ምባል እሙናትን ንጡፋትን ንዝበሃሉ ኣባላት መተኣኻኸቢ እቶት በቢ ኮንሰርቱ ብምቛም ናይ ገዛእ ርእሶም መስርሕ ምክትታልን ምቁፅፃርን ከሰጉሙ ይግባእ ፤ ንሕና ድማ ተወሰኽቲ መስርሓትን ሙእኹል ምቁፅፃርን ከመይ ከምዝግበር መብርሂ ክንህበሉ ኢና።

ብምኽንያት 11 ለካቲትን ብሓደጋ ድርቂ ዝተሃሰዩን ዝእከብ ገንዘብ ንግዳያት ክበፅሕ እንተተደልዩ ናፍቲ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተጣየሸን ዝንቀሳቐስን ናብ ዘሎ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ሒሳብ ባንኪ ቁፅሪ ኣታዊ ብምግባር መረዳእታ መረጋገፂ ሰነድ ባንኪ ክሕዙ ይግባእ። ቁፅሪ ሒሳብ ባንክታት ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ

Tigray Emergency Response

Commercial Bank of Ethiopia

ባንኪ ንግዲ ኢትዮዽያ

1000592420809

Lion International Bank

ዓለምለኻዊ ባንኪ ኣንበሳ

00112180095-49

Wegagen Bank

ባንኪ ወጋገን

1001077411101

Bank of Abyssinia

ባንኪ ኣቢሲኒያ

ACCOUNT NUMBER:-168456247

SWIFT ADDRES:-ABYSETAA

Awash international Bank

ባንኪ አዋሽ ኢንተርናሽናል

013071268531000

Dashen Bank

ባንኪ ዳሽን

5013033335011

Hibret Bank

ባንኪ ሕብረት

2020713653189014

Dedebit micro finance

ደደቢት ማይክሮፋይናንስ

1007173446

Adeday microfinance

ኣደዳይ ማይክሮፋይናንስ

01-02-61-00-01እዮም።

ንዝኾነ ይኹን ጉዳይ ንኮሚቴ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ከዘራርበና ዝደሊ ኣካል ድማ ብቑፅሪ ስልኪ +251911229292 ክረኽቡና ይኽእሉ’ዮም።” ኢሎም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *