ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ልዕሊ 3 ሚሊዮን ብር ዝዋግኦም ናውቲ ሕክምና ንትግራይ ሓገዝ ሂባ ፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ምስ ዋና ቤት ፅሕፈት ማ.ል.ት. ብምትሕብባር አብ ክልልና ዝውሃብ ግልጋሎት ጥዕና ንምምሕያሽ ዓሊማ ካብ ወፃኢ ዓዲ ናውትታት ሕክምና ንምምላእ ዘኽእሉ ስራሕቲ እናሰርሐት ፀኒሓ እያ፡፡

ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ልዕሊ 3 ሚሊይን ብር ዝዋግኦም 153 ዓራት ፣ 44 ፍርናሽ ፣15 አቁሑ ተሓከምቲ ዝቕመጥሉ ሳንዱቕ ፣ 8 ክራንችን ከምኡ እውን 3 ዊልቸርን ብሓፈሻ 223 ዝተፈላለዩ ናውቲ ሕክምና ናብ ክልልና ኣታዊ ገይራ አላ ፡፡

ብመሰረት እዚ እቲ ዝተልኣኸ ናውቲ ሕክምና ማ.ል.ት. ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ብምርካብ ሎሚ መዓልቲ ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ አብ ዝተረኸብሉ ናብ አካዳሚ መለስ አታዊ ኮይኑ አሎ ፡፡


0