ሕብረት ኣውሮፓ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረኽቦ ዝግባእ እኹል ምትሕግጋዝ ስለዘይረኸብኩ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ገደብ ቪዛ ከንብር ተገዲደ’ለኹ ክብል ኣፍሊጡ።

ብመሰረት እዚ ስሩዕ ኣገልግሎት ቪዛ ንምርካብ 15 መዓልትታት ዝፅበ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ 45 መዓልትታት ክፅበ ሕብረት ኣውሮፓ ኣናዊሑዎ ከምዘሎ ሎሚ ኣፍሊጡ’ሎ።

ብዘይካ’ዚ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣውሮፓ ቪዛ ክወሃቦም ዘመልክቱ ኢትዮጵያውያን ግድን ከማልእዎም ዝግበኦም ተወሰኽቲ ረቛሒታት ከምዘንበረን ካብ ክልተ ጊዜ ንላዕሊ ናብ ሃገራት ኣውሮፓ ንኽኣትው ንዘፍቅድ ዝነበረ መምርሒ’ውን ኣጊድዎ ከምዘሎ ገሊፁ።

ንዲፕሎማቲክን መሰል ኣገልግሎትን ቪዛ ንዝደሊ ኣካል ከምሃገሩ ክፍሊት ኣገልግሎት ቪዛ ክኸፍሉ ዘገድድ መምርሒ’ውን ዕላዊ ገይሩ’ሎ።

ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣውሮጳ ንዚ ገደብ ከንብር ዝተገደደሉ ቀንዲ ምኽንያት ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ንዝፀንሑ ዘለው ናይ ምምላስ መስርሑ እኹል ብዘይምዃኑ ንዞም ዝተጠቐሱ እገዳታት ከንብር ከምዝተገደደ’ውን ኣብሪሁ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *