ሓረስታይ ትግራይ ካብ ወራራት ባልዕ ዘራእትን ፃህያይን ንምክልኻል ብኣግኡ ምሉእ ምድላው ከም ዘድልዮ ተገሊፁ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  22/12/2011)ኣብ ቢሮ ሕርሻ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ባልዓትን እፅዋትን ኣይተ መብራህቶም ገ/ኪዳን ካብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ወራር ኣንበጣን  ኣብ ትግራይ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ሓደገኛ ዓይነታት ፃህያይ  ከምዘሎን ገሊፆም፡፡

ሎሚ ዓመት ዘራእቲ ኣዝመራ ምዝራእ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ንዘራእቲ ቃንጫ ማለት ‘ውን ንዕፉንን ምሸላን ዘጥቅዕ ባርኖስ ተፈጢሩ ከምዝነበረን ካብዚ ብተወሳኪ ኣብ 14 ወረዳታት ትግራይ ወራር ኣንበጣ ተፈጢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት እንተየስዓበ ብዉዑይ ርብርብ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ምንባሩን ኣይተ መብራህቶም የረድኡ፡፡

ኣብዚ ቅነ ካብ ከባቢ የመን ብጅቡቲ ኣቢሉ ናብ ክልል ዓፋር ኣትዩ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ከምዘሎ ብምግላፅ እዚ ሓዱሽ ዕስለ ኣንበጣ ማእኸላይ ዝበሃል ብርኪ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሰዓት 8 ኪሎ ሜትሮ ክሽፍን ዝኽእል እዩ ኢሎም፡፡

ኣብ ክልል ዓፋር ፈለማ ብኢሪፕቱ ኣቢሉ ዝኣተወ እዚ ጉጅለ ኣንበጣ ካብዚ ቀፂሉ ናብ ሰመራ ሓሊፉ ድማ ጭፍራ ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ከባቢ በፂሑ ኣሎ ዝበሉ ኣይተ መብራህቶም  ምስ ክልል ዓፋር ተረዳዲእኻ መድሓኒት ብምንዛሕ ምቁፅፃር ዝከኣል እኳ እንተኾነ ምስ ኣነባብራ ህዝቢ ዓፋር ክሙቹ ብዘይ ምኽኣሉ መንግስቲ ትግራይ ናብ ክልሉ ክኣቱ ከም ዝኽእል ከም ስግኣት ወሲድዎ ዘሎ፡፡

ካብ ወርሒ መጋቢት እዚ ዓመት ጀሚሩ አዙይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ተተንብዩ ኣድላዪ ምድላዋት ንክፍጠር ካብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ንዘለው ሰብ ሞያ፣ሓረስቶትን ነፀግትን እኹል ስልጠና ተዋሂቡ ፀኒሑ፡፡ነዙይ ብተወሳኺ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ንዘሎ ግብረ ሓይሊ ምክልኻል ባልዕ ተወዲቡ ምንቅስቓስ እናገበረ ከምዝፀንሐን እኹል ቀረብ መሳርሒታት መንፀግን ኬሚካላትን ምቕራብን ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ልምዓት ወረዳታትን ክልልን ጥንኩር ርክብ ሓበሬታ ንክህሉ ይሰርሕ ምህላውን ገሊፆም፡፡

ምስዙይ ጎኒ ንጎኒ ኣብቶም ቅድም ኢሎም ኣንበጣ ተፈጢሩሎም ዝነበሩ ከባቢታት እንቋቑሖ ኣውዲቖም ከይህልዉ ምፍታሽ ካሊእ ቱኽረት ክወሃበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ከም ኣገላልፃ ኣይተ መብራህቶም ፡፡

ቢሮ ሕርሻ ክልልና ኣብ ዓፋር ዓሪዱ ንዘሎ ጉጅለ ኣንበጣ ማዓልታዊ እናተኸታተለ ምሉእ ሓበሬታ እኳ እንተሃለዎ ወረዳታት ናይ ነብሲ ወከፍ ጣብያ ንዘሎ ሕ/ሰበን ብምልዕዓል ሕ/ሰብ እናተወደበ በቢሕርሻ ቦትኡ ብኣግኡ ማዓልታዊ ፍተሻን ክትትልን ክገብር ከም ዝግባእ ኣይተ መብራህቶም ኣተሓሳሲቦም፡፡

ኣብ ልዕሊ እዙይ ኣብ ክልልና ተፈጢሮም ዘለው ሓደገኛታት ወረርቲ ፃህያይ ቅንጨ መፀለምን (ዓላልሞ) የግዲ ዘመድን ካሊእ ፀገም ምስሳን ምህርቲ ስለ ዝኾኑ  ኩሎም ወረዳታት ቱኽረት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ኣይተ መብራሀቶም ኣተሓሳሲቦም ይብል ፀብፃብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስት ትግራይ


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments