ልኡኽቶ

ልእኽቶ ኤፍ ኤም መቐለ ሚዛናውን እዋናውን ሓበሬታ ብመሃብ ፣ ትምህርታዊ መደባት ብምድላው መህደሲ መድረኻት ብምፍጣርን ባህላዊ ፣ ቁጠባዊን ማሕበራውን ፖሎቲካውን እሴታት ንሕብረተሰብና ኣሳታፊ ብምኳን ብመንፅር ሃገርና ኢትዮጵያ ሓንፂፃቶ ዘላ እስትራተጂክ ዕቤትን ስግግርን ምዕዋት ሽቶታ ሚሊንየምን እጃሙ ምፍፃም እዩ።

0