ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ዉድብን ኣብ ዉሱናት ኣብያተ ትምህርቲ ገምጋማዊ ትዕዝብቲ ኣሳሊጦም፡፡

ኣብ ሓደ መምሃሪ ክፍሊ 25 ተምሃራይ ኣብ ሓደ ወንበር 1 ተምሃራይ ብዛዕባ ዝመሃርሉን ፤ ሓፈሻዊ ንዘሎ ቅድመ ምድላዉ ትምህርቲ 2013 ዓ.ም.ን ኣመልኪቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ዉድብን ትግራይ ገምጋማዊ ትዕዝብቲ ሎሚ ኣካይዶም፡፡ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዳስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ት ሊያ ካሳ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ዶ/ር የትምወርቅ ገ/መስቀልሓላፊ ቢሮ ፋይናንስን ትልምን ክልል ትግራይ ኣይተ ዳኒኤል ኣሰፋንከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኢንጅነር ኣርኣያ ግርማይንካልኦትን ከም መርኣያ ኣብ ክፍለ ከተማ ኲሓ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ወልዱ ንጉሰ ፤ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኒኮለስን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓቅን ተዘዋዊሮም ገምጋዊ ትዕዝብቲ ቅድመ ምድላዉ ስሩዕ ትምህርቲ ተምሃሮ 2013 ዓ.ምን ምጅማር ትምህርቲ 12 ክፍልን መሰረት ገይሮም ተዓዚቦም፡፡እተን ኣብያተ ትምህርቲ ንምክልኻልን ምግታእን ቫይረስ ኮሮና ኣተኣታትየንኦ ንዘለዋ መስርሕን ቅድመ ምድላዉን ድማ ተዓዚቦም፡፡ድሕሪ እቲ ገማጋማዊ ትዕዝብቲ ዑደት ሓሳቦም ዝገለፁ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዳስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከምዝገለፅዎ እቲ ተገይሩ ዘሎ ቅድመ ምድላዉ ፅቡቕ’ኳ እንተኾነ መንብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝገበሩ ደቂ ሓረስቶት ተምሃሮ ጎና ጎኒ እቲ መኸተ ዕስለ ኣንበጣ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክምለሱ ኣተሓሳሲቦም ፡፡ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይ ብወገኖም ድሕሪ እቲ ገምጋማዊ ትዕዝብቲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከምዝገለፅዎ ንዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና እንዳተኸላኸልካ ኣብ ዝወሃብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኩሉ ዝምልከቶ መንግስታዉን ዘይመንግስታዉን ኣካላት ከምኡ’ዉን መምህራንን ወለዲ ተምሃሮን ንተምሃሮኦም ፉሉይ ሓገዝን ምክትታልን ንኽገብርሎም ኣተሓሲስቦም ክትብል ንቲ ከይዲ ዑደት ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኪሮስ ሓዱሽ ፀብፂባ፡፡


0