ህፁፅ ፃዉዒት ሓገዝ ንነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ብሙሉእኹም!

ወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዳግያን ሓዱሽ ህንፃ መለስ ኣካዳሚን ፤ ደብሪ ፣ዓዲ ሑፃን ዓሲሉ ይርከብ፡፡ ኣቀማምጣ እቲ መሬት ድማ ንኣንበጣ ንምጭፍጫፍ ጥጡሕ ስለዝኾነ ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ሐዚ ብህፁፅ ከቲትኩም ሓገዝኩም ከተበርክቱ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፃዊዒት ኣቅሪቡ ኣሎ ፡፡ስለዝኾነ’ዉን ኣንበጣ ንምጥፋእ ዝሕግዝ ዓቅምና ዘፍቅዶ ኩሉ ሒዝና ሐዚ ንኸተት! ናብ መንገዲ ሳምረ ዝወስድ ኣንፈት ሒዝና ድማ ንበገስ፡፡እዚ ህፁፅ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ወገን ንኽባፃሕ ንካልኦትዉን የካፍሉ (Share) ይግበሩ፡፡


0