USAID ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ንህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 80 ሚልዮን ዶላር በጀት ከምዝሰልዐ ኣፍሊጡ።

ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሐዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከምዝሓበሮ ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ንዘለው ሰብኣዊ ቅልውላዉ ሓደጋ ድርቂ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 80 ሚልዮን ዶላር ከምዝተመደበ ሓቢሩ።

ተሓጋጋዚት ዋና ዳይሬክተር ቢሮ ሰብኣዊ ጉዳያት ሶናሊ ኮርደ ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣብ ዝገበርኦ ዑደት ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ከምዘለው ኣረጋጊፀን ኣለዋ ዝበለ እቲ ኤምባሲ ምስ ህልው ፀገም ሰብኣዊ ሓገዝ እኹል ከምዘይኮነ ሓቢሩ።

እቲ ገንዘብ ንልዕሊ 1 ነጥቢ 5 ሚልዮን ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ህፃናትን 600 ሽሕ ነፍሰፆራትን ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ ንዝሳቐዩ ዘለው ከምዝውዕል ሓቢሩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *