ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60 ነሓሰ 12 2009 ዓ.ም

                          ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60

                             

ተ.ቁ

 

ዝርዝር መፀውዒ ሽም ከባቢ

 

ክ/ከተማ

 

በዝሒቦታ

 

ቁፅሪ ቦታ /ፕሎት ኮድ/

 

ዓይነት ግልጋሎት

ስፍሓት ብትርብዒት ሜትሮ

 

ደረጃ

 

መልዓሊ ዋጋ

 

ንውሓት ህንፃ

 

መብርሂ

1

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ  

ሰሜን

1

SL383

ንግዲ

308

3-3

606

G+2ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

2

መንገዲሳምረንዲያስፖራዝተዓደለሉከባቢ

ሓድነት

2

TK266, TK268

መንበሪ

250

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

3

ቀልቀልደብሪኮንድሚንየምንደቡብገፅእትውኢልካ

ሓድነት

1

KD1

መንበሪ

364

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

4

ጥቃቀልቀልደብሪኮንድሚንየምንምብራቅገፅ (ዝተኣከበሓመድዘለዎከባቢ) 

ዓዲሓቂ

2

BK30, BK47

መንበሪ

250

2-2

856

G+1ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

5

ካብሰውሒንጉስ/ቤትንደቡብገፅእትውኢልካ

ዓዲሓቂ

1

RT8

መንበሪ

140

2-2

856

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

6

ካብሰውሒንጉስ/ቤትንደቡብገፅእትውኢልካ

ዓዲሓቂ

1

RT7

መንበሪ

224

2-2

856

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

7

ካብቻይናቤትትምህርቲንሰሜንኣንፈትእትውኢልካ

ሓወልቲ

1

DH3

መንበሪ

175

3-2

539

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

8

ሓወልቲዓዲሓኣስፋልትንወክኒቤትመገንፀሊከይበፃሕካንደቡብገፅእትውኢልካ

ሓወልቲ

1

DH12

መንበሪ

264.62

3-2

539

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

9

ካብዳዕሮኣካዳሚንምዕራብገፅእትውኢልካ

ሓወልቲ

1

TW04

መንበሪ

281.25

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

10

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉዝፀንሐከባቢ

ዓይደር

2

KF15, KF22

መንበሪ

140

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

11

ዓዲሓጥዕናጣብያንምዕራብንሰሜንምዕራብንገፅ

ዓይደር

1

GA9

መንበሪ

175

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

12

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

1

AD45

መንበሪ

140

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

13

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

1

KF109

መንበሪ

160

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

14

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

1

KF64

መንበሪ

250

3-3

485

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

15

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

3

KF42, KF50, KF59

መንበሪ

ካብ 250-365

3-3

485

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

     

                                  ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60

 

ተ.ቁ

 

ዝርዝር መፀውዒ ሽም ከባቢ

 

ክ/ከተማ

 

በዝሒቦታ

 

ቁፅሪ ቦታ /ፕሎት ኮድ/

 

ዓይነት ግልጋሎት

ስፍሓት ብትርብዒት ሜትሮ

 

ደረጃ

 

መልዓሊዋጋ

 

ንውሓት ህንፃ

 

መብርሂ

16

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ሓድነት

9

HD90, HD92 ,HD94, HD96,HD98, HD100, HD102, HD104, HD106

ንግዲ

ካብ 401-469

3-3

606

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

17

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ሓድነት

4

TK474, TK475, TK477, TK493

መንበሪ

250

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

18

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ታክሲ መወዳእታ ሕልፍ ኢልካ

ሓድነት

7

AYD39, AYD41, AYD42,  AYD43, AYD45, AYD47, AYD53

መንበሪ

250

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

19

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ታክሲ መወዳእታ ሕልፍ ኢልካ ከባቢ ናይ እንስሳት ዩኒቨርሰቲ ኮሌጅ

ሓድነት

6

AYC1VU, AYC2VU, AYC3VU, AYC4VU, AYC5VU, AYC6VU

መንበሪ

220

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

20

ካብ ሰውሒ ንጉስ ት/ቤት ንደቡብ ገፅ እትው ኢልካ

ዓዲሓቂ

17

ካብ K75-K88,

K73, K89, K90

መንበሪ

ካብ 140-182

2-2

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

21

ፈት ንፈት ግሪንሆም ናይ ህፃናት ቤት ት/ቲ

ዓዲሓቂ

2

NG1,NG2

መንበሪ

ካብ 186-188

2-1

976

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

22

ካብ ብርሃን ኣካዳሚ ንስሜን ኣንፈት

ዓዲሓቂ

1

NG

መንበሪ

174.51

2-2

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

23

ዓዲሓቂ ዳግም ኣምሳል ናይ ዲያስፖራ ዕድሎት ዝተካየደሉ ከባቢ

ዓዲሓቂ

1

BD54

መንበሪ

298

2-1

976

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

24

ካብ ቢዝንስ ኮሌጅ ዓዲሓቂ ንምብራቅ አንፈት እትው ኢልካ ዘሎ ብርክ ዝበለ ቦታ

ዓዲሓቂ

1

NG037

መንበሪ

150.84

2-3

737

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

25

ካብ ወልዱ ወ/ንጉስ ቤት ት/ቲ ንደቡብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ኩሓ

1

L2

መንበሪ

198.50

2-3

737

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

26

ካብ ኩዕሶ መፃወቲ ሜዳ ናብ ምብራቅ ኣንፈት እትው ኢልካ

ኩሓ

2

L8,L9

መንበሪ

182

1-3

1133

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

27

ካብ ኩሓ ግድብ ንደቡብ ኣንፈት ዝርከብ ቅድመ ሓኢ ዕዳላ ዝተካየደሉ ከባቢ

ኩሓ

3

QG6,QG7,QG8

መንበሪ

175

3-1

634

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

28

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ  ዕዳጋ ሸቃሎ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ጎኒ ንምዕራብ ገፅ

ሰሜን

1

SL224

ሆቴል

861.8

3-3

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

29

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ ዕዳጋ ሸቃሎ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ጎኒ ንምዕራብ ገፅ

ሰሜን

3

SL225,SL226,SL227

ንግዲ

ካብ 360.6-360.7

3-3

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

30

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ ዕዳጋ ሸቃሎ ኣንበሳ ባንኪ ጎኒ ንምዕራብ ገፅ፣ንደቡብ ገፅ

ሰሜን

2

LC105430,LC105401

መንበሪ

160

3-2

539

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

31

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ

ሰሜን

1

SL275

መንበሪ

182

3-2

539

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

          

                                       ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60

 

ተ.ቁ

 

ዝርዝር መፀውዒ ሽም ከባቢ

 

ክ/ከተማ

 

በዝሒቦታ

 

ቁፅሪ ቦታ /ፕሎት ኮድ/

 

ዓይነት ግልጋሎት

ስፍሓት ብትርብዒት ሜትሮ

 

ደረጃ

 

መልዓሊዋጋ

 

ንውሓት ህንፃ

 

መብርሂ

32

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ  ሓዱሽ መንደር ታክሲ መወዳእታ ሓመድ ዝተኣከበ ዘለዎ

ሰሜን

14

ካብ SL38614 - SL386117

ንግዲ

ካብ 208.59-223.23

3ይ-3ይ

606

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

33

ላጪንማሕበራት ዝተዓደለሉ ካባቢ ሓዱሽ መንደር ታክሲ መወዳእታ ንምዕራብ ኣንፈት እቱው ኢልካ

ሰሜን

1

SL386123

ሆቴል

921.6

3ይ-3ይ

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

34

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ   ሓዱሽ መንደር ታክሲ መወዳእታ ንምዕራብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሰሜን

8

ካብ SL386124-SL386129

ከምኡ እውን SL3861210, SL3861211

ንግዲ

ካብ 309.9-365

3ይ-3ይ

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

35

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ 

ሰሜን

1

SL151                      

ንግዲ

277.5

3ይ-2ይ

674

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

36

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ 

ሰሜን

1

SL150

ንግዲ

262.7

3ይ-2ይ

674

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

37

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ 

ሰሜን

7

ካብ LC11021-LC11027

ንግዲ

ካብ 447.38-582.89

3ይ-3ይ

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

38

ናብ ተምቤን ዝውሰድ ኣስፋልት መንገድ ካብ ረመይ ካፌ ንኣንፈት ደቡብ እትው ኢልካ

ሓወልቲ

13

ካብ SD1 - SD10

SD11, SD12, SD13

መንበሪ

175

2ይ-3ይ

737

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

39

ካብ ዓዲሓ  ት/ቤት ንደቡብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሓወልቲ

10

ካብ AH04-AH13

መንበሪ

175

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

40

ዓዲሓ  ታክሲ መወዳእታ ረመይ ካፌ ጎኒ ናብ ተምቢን ዝወስድ መንገዲ ኣስፋልት

ሓወልቲ

3

AH01,AH02,AH03

ንግዲ

315

1ይ-2ይ

1646

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

41

ካብ ዓዲሓ  ት/ቤት ንደቡብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሓወልቲ

4

NK11, NK12, NK13, NK14

መንበሪ

ካብ 168-175

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

42

ካብ ሰላም ት/ቤት ንደቡባዊ ምብራቅ ኣንፈት  እትው ኢልካ ዕዳጋ ኣከባቢ

ሓወልቲ

1

HP11

መንበሪ

175

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

43

ካብ ናይ ቴሌ ታወር ንምብራቅ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሓወልቲ

2

H31122, H31121

መንበሪ

238

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

44

ዓይደር ዓዲሓ ንማሕበራት ኣብ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ዓይደር

8

ካብ KF92-KF99

መንበሪ

250

3ይ-3ይ

485

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

45

ዓይደር ዓዲሓ ንማሕበራት ኣብ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ዓይደር

1

KF91

ንግዲ

386.4

3ይ-3ይ

606

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

46

ዓይደር ዓዲሓ ንማሕበራት ኣብ ዝተዓደለሉ ንወክኒቤት ዝወስድ ወሰን ኣስፋልት መንገዲ

ዓይደር

33

ካብ MH-001-MH-033

ንግዲ

ካብ 594.81-880.76

3ይ-3ይ

606

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ