ኣትሌት ሓጎስ ገብረህይወት ኣብ ሃገረ ነርወይ ኦስሎ ‘Bislett Games’ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ጉያ 5,000 ሜትሮ ድያመንድሊግ ኣብ ታሪኽ ጉያ ካልኣይ ቁልጡፍ ሰዓት ብምምዝጋብ ተዓዊቱ።

ዕላዊ ገፅ ኣትሌቲክስ ዓለም ሐዚ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ከምዝሓበሮ ኣትሌት ሓጎስ ገብረሂወት ኣብ ቅድድም ጉያ 5,000 ሜትሮ ንቲ ርሕቀት 12:36.73 ብምፍፃም ንክብረ ወሰን ዓለም ንምስባር…

ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ምስ ሚኒስቴር ሰላም ብምትሕብባር “ንእዋኑ ዝምጥን ሓርበኝነት ንህብረ ብሄራዊ ሓድነት” ብዝብል መሪሕ ቃል መድረኽ ዘተ ኣካይዱ።

ዕላዊ ገፅ እቲ ዩኒቨርስቲ ሎሚ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ከምዝሓበሮ ኣብ ዋና ቀፅሪ እቲ ዩንቨርስቲ ምስ ሚኒስትሪ ሰላም “ንእዋኑ ዝምጥን ሓርበኝነት ንህብረ ብሄራዊ ሓድነት” ብዝብል ርእሲ…

ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት ናብ ክልል ትግራይ ሰሊኹ ዝኣተወ ዘሰክፍ ናይ ሓሶት ድኹዒ ዝፀዓና መካይን ከምዝረኸበ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዶ/ር እያሱ ኣብርሃ ኣብ ፌደራል ኣብ ዘቕረብዎ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ከምዝገለፅዎ ዩርያ መዳበርያ ተባሂሉ ኣብ ሰማያውን ፃዕዳን ዝሕላገቱ ፕላስቲክ ዝፀዓና…

ትካል ስነ ህዝቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ( ዩ ኤን ኤፍ ፒ ኤ) ንስነ ተዋልዶ ኣዴታትን ካልኦት ተዛመድቲ ሕማማት ደቂ ኣንስትዮን ዝውዕሉ ናውቲ ሕክምናን ኣፋውስን ኣብ ዙርያ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦትን ንዝሰርሑ ሸውዓተ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብሓገዝ ኣበርኪቱ።

እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብልዕሊ 21 ሚሊዮን ብር ዝተገዝአ ከምዝኾነን በቶም ተሓጊዞም ዘለው ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ንዝርከባ 60 ትካላት ጥዕና…

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ኣካላትን ትካላትን ንዘተኣኻኸቦ ዝተፈላለየ ኣልባሳት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ንዝርከቡ 7,280 ተመዛበልቲ ወገናት ከም ዝተዓደለ ተሓቢሩ።

ነቲ ሓገዝ ዘተሓባበሩ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ማሕበራዊ ጉዳይ ክ/ከተማ ዓይደር ኣይተ ኣሸናፊ ገ/ሄር ከም ዝሓበርዎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ንዝርከቡ…

ወሓዚ ማይ ገረብ ግባ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይን ቢሮ ሃፍቲ ማይን ኢነርጅን ምስ ዓለምለኻዊ ፈንድ ልምዓት ሕርሻ (IFAD) ተላፊኖም ብዝሃነፅዎ ምእላይ ማይ መስኖ 250 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ምልማዕ ከምዝጀመረ ተሓቢሩ።

ዕላዊ ገፅ ማረት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ከምዝሓበሮ ወሓዚ ማይ ገረብ ግባ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይን ቢሮ ሃፍቲ ማይን ኢነርጅን ምስ ዓለምለኻዊ ፈንድ…

ምምሕዳር ወረዳን ከተማን ሓውዜን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝጀመርዎ ምትእኽኻብ እቶት ዛጊድ ልዕሊ 7 ሚልዮን ብር ቃል ከምዝተኣተወ ተሓቢሩ።

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገብረ ጀወግስ ገብረኪዳን ንድወት ከምዝሓበርዎ ማሕበረ ኢኮኖሚ ፀገመት ሓውዜን ንምቅላል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንመስርሒ ፅርግያ ሓውዜን (ከተማን ገጠርን )…

ኣብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ጣብያታት መንጠብጠብ፣ ማይ ኩሕልን ኣፅረጋን ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2016/17 ምሩፅ ዘርኢ ምሸላ ብኩታ ገጠም ንምልማዕ መደብ ተታሒዙ ብትራክተራት ዝተሓገዘ ቀዳማይ ዙር ማሕረስ ብዕሊ ተጀሚሩ።

እዚ 620 ሄክታር ዝሽፍን ክላስተራዊ ሜላ ኣለማምዓ ንልዕሊ ሓደ ሽሕ ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገብር ኮይኑ ነዚ ዕዉት ንምግባር ውድብ ምግቢ ዓለም፣ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይን ሂወት ሕርሻ…

ኣትሌት ለተሰንበት ጊደይ ምስ በዓል ገዝኣ ብሓባር ብምዃን ሳልስቲ መርዕኣ ኣብ 70 ካሬ ንዘዕቆቡ ተመዛበልቲ ወገናትና እንግዶት ምሳሕ ብምክያድ ኣኽቢራ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ስነ ስርዓት መርዕኣ ዝፈፀመት ኣትሌት ለተሰንበት ጊደይ ምስ በዓል ገዝኣ ስነ ስርዓት ሳልስቲ መርዕኣ ንልዕሊ 200 ተመዛበልቲ ወገናትና እንግዶት ምሳሕ ብምግባር ሎምዓንቲ…

ማሕበርልምዓትትግራይ ሕርሻ ትግራይ ንምዝማንኣብ እትውግኖም ንዘላ ፕሮጀክታት ሞያዊ ደገፋት ንዝገበሩ ኣመስጊና።

ማልት ካብ ሞያዊ ድጋፍ ክሳብ መዕበይ ዓቕሚ ስልጠናታት ንኦፕሬተራት ትራክተር ብምድላው ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ‘ያ ኣመስጊናን ኣፍልጦ ምስክር ሰርተፊኬትን ዓዲላ። ማልት ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ…