13 መስከረም 2016 ዓ/ም ብመሰረት ዝካየድ ዋኒናት ፅገና ካብ ንጉሆ 12 :00 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ቀትሪ ሰዓት 6:00 አገልግሎት መብራህቲ ኣብ ትግራይ ከም ዝቋረፅ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌትሪክ ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ።

11 መስከረም 2016 ዓ/ም

ብምኻኑ ድማ ኩሉ ዓሚል ኣገልግሎት መብራህቲ ዝቋረፅ ዘሎ ንፅገና ብምዃኑ ፈሊጥኩም ዘድልይ ቅድመ ምድላው ንኽገብር ኣገልግሎት ኤሌትሪክ ትግራይ ተላብዩ ኣሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *