ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ወሳኒ ትግበራ ዉዕል ፕሪቶርያ ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ኣደራደርቲ ኣካላትን ንምዝታይ ኣብ አዲስ አበባ ከምዝርከቡ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ገሊፆም።

ምክትል ፕረዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ድምፂ ወያነ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝተሰናድአ ፍሉይ ምድላው በዓል 11 ለካቲት ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ሎሚ 11 ለካቲት ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ወሳኒ ትግበራ ዉዕል ትግበራ ፕሪቶርያ ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ኣደራደርቲ ኣካላትን ንምዝታይ ኣብ አዲስ አበባ ከምዝርከቡን ንምሉእነት ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንቕድሚት ዝወስድ ውፅኢት ክርከብ ትፅቢት ከምዝግበረሉን ገሊፆም።

ናይ ሎሚ 11 ለካቲት ፍሉይ ባህሪ ሒዙ’ዩ መፂኡ ዘሎ ዝበሉ ምክትል ፕረዝደንት ጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ ህዝቢ ትግራይ ብሓይልታት ፅንተት መሊኡ ክጠፍእ ተሃቂንሉ እንተነበረውን ብዘካየዶ ዘይተሓለለ ፅኑዕ መኸተ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍረምን ኣብ ተነፃፃሪ መድረኽ ሰላም ኮይኑ እቲ ውዕሊ መሊኡ ክትግበር እናተቓለሰ እዩ ኢሎም ።

ናይ ሎሚ 11 ለካቲት ፀላእትና ኣዊጆምልና ካብ ዝነበረሉ ናይ ፅንተት ኩናት ወፂእና ፣ ሰምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ምትግባር እንረባረበሉ ኩነታት ኮይና እነኽብሮ ዘለና በዓል’ዩ ዝበሉ ጀነራነራል ፃድቃን ዝመፅእናሉ ፓለቲካዊ መስርሕና ኽቕየር ከምዘለዎ ፤ ውድበ ህወሓት ውሻጥኡ ርእዩ ዓለም ለኻዊ ኩነታት፣ ሃገራዊ ኩነታት ዓሚቕ ገምገም ኣብ እንገብረሉ እዋን’ዩ ናይ ሎሚ 11 ለካቲት ዝኽበር ዘሎ ኢሎም።

ሓቛፋይ መንግስቲ ከመይ ከም ዝምስረት ፣መንግስቲ እንታይ ክሰርሕ ኣላዎ ዝብል ኣብ እነስተባህለሉ እዋን ኮይንና ኢና መበል 49 ዓመት 11 ለካቲት ነኽብር ዘለና ዝበሉ ጀነራል ፃድቃን ሎሚ መበል 49 ዓመት 11 ለካቲት እንትንዝክር ሕወየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ዘረጋገፀሉ ተጋሩ ንሰማመዐሉ እሂን መሂን ንበሃለሉ እዋን ለውጢ ንኽነምፅእ ኣብ ሽግግር እንርከበሉ እዋን ኮይና ኢና 11 ለካቲት ነኽብር ዘለና ኢሎም።

ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣስጢሙ ፣እሂን ሚሂን እንተተባሃሂሉ ዘይሰርሖ ስራሕ፣ዘየመዝግቦ ዓወት ኣይክህልውን’ውን ክብሉ ድማ ወሲኾም ገሊፆም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *