“ፀጥታ ህዝብን ከተማን መቐለ ንምዉሓስ ዝተጠናኸረ ስጉምቲ ክውሰድ’ዩ።” ̵ ፖሊስ ።

01 ጳጉሜን 2015 ዓ/ም

ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ንሰለማዊ ሰልፊ ዝወፁ ዉሑዳት ኣካላት ምስ ኣባላት ፖሊስ ናብ ዘየድሊ ምትህልላኽን ምጉጣጥን ካብዚ ሓሊፎም ምስ ሰብ ትካላት ንግዲ እቲ ከባቢ ናብ ዘየድሊ ጎይቂ ምስ ኣተዉ ፖሊስ ሕጊ ንምኽባር ሕጋዊ ስጉምቲ ብምዉሳድ ካብ 10 ክሳብ 20 ደቓይቕ ኣብ ዘይመልአ ፖሊስ ፀጥታ ከተምኡ ከዉሕስ ክኢሉ’ዩ። ገና’ዉን ፀጥታ ከተምኡ ንምዉሓስ ስጉምቲ ምዉሳድ ኣጠናኺሩ ኽቕፅለሉ’ዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ መዉጫይ ገሊፆም ።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ምስቲ ምድርራብ ስራሕ ንቲ ክካየድ ዝተሓሰበ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካላት ፀጥታ ክምድበሉ ኣይክእልን’የ ኣብ ዝበለሉ እዋን ዋላ ኣካላት ፀጥታ ኣይሃልዉ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ኣካላት ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ከምድልየቶም ክኾኑ ከምዘይክእሉን ሕጊ ምኽባር ስለዘድልን ካብ ሞንጎ ኣብዚ ዝተዋፈሩ ንቶም 49 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣዉዒሉ’ዩ ዝበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ መዉጫይ ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ከምድልየትካ ከምዘይክወን ፈሊጦም ኣደብ ክሕዙ ኣብ ልዕሊ ዘይከኣሉ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ተወሲድሎም’ዩ ኢሎም።

እቶም ንሰላማዊ ሰልፊ ተፀዊዖም ዝነበሩ ካብ ካልኦት ዞባታት’ዉን ክመፁ እዮም ተፀብዮም ነይሮም ይኹን’ምበር ህዝቢ ስለዘይደገፎ ኣይተሳተፈን ድሕሪ ምባል ህዝቢ ከተማ መቐለ ድማ ኣብ ጎኒ ኣካላት ፀጥታ ብምዃን ንዘርኣዮ ምትሕብባር ኣመስጊኖም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *