ፀጋታትን ክብርታትን ራያን ራየቶትን ናብ ረብሓ ንምቕያር ዘኽእል መስርሕ ክተኣታቶ ከምዝግባእ ተገሊፁ።

ሃይማኖታውን ባህላውን ፀጋታት ራያን ራየቶትን ናብ ረብሓ ንምቕያር ዘኽእል መስርሕ ክተኣታቶ ከምዝግባእ ዋና ኣመሓደሪ ዞባ ደቡብ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሓቢሮም።

በዓል ጥምቀት ማይጨው ምኽንያት ብምግባር ካብ ዝካየዱ ዘለው ምድላዋት እቲ ሓደ ፓነልን ካርኒቫልን ማይጨው ሓደ ኾይኑ ኣብዚ መድረኽ ካብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዝመፁ ኣጋይሽን ኣመራርሓ ክልል፣ ዞባን እታ ከተማን ኣብ ዝተረኸቡሉ መድረኽ ዋና ኣመሓዳሪ እታ ዞባ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ

እዚ መድረኽ ተራኺብና ንፈላለየሉ ዘይኮነ ሃይማኖታውን ባህላውን ፀጋታትና ናብ ልምዓት ንቕይረሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና። እዚ መድረኽ ክነልምዕ ንኽእል ምኻና እነርእየሉ መድረኽ ክንገብሮ ድማ ይግባእ ኢሎም።

ኣቦ መንበር ዓለም ለኻዊ ልምዓት ራያ ኣይተ ሃፍቱ ወላሞ ብወገኖም ህዝቢ ራያ በቢ ከባቢኡ ዘጣየሸን ማሕበራት’ኳ እንተሃለዋ ብዝተወደበን ኣብ ህዝቢ ራያ ርኡይ ልምዓት ብዘምፅእን መንገዲ ዓለም ለኻዊ ፅላል ማሕበር ከምዘድሊ ተኣሚንሉ ምንቅስቀቓስ ክግበር ከምዝፀንሐ ኣረዲኦም።

እዚ ዝጣየሽ ማሕበር ዓለም ለኸ ብምኻኑ ብደረጃ ሃገር ኣፍልጦ ክረክብ ኣብ ዝተገበረ ፃዕሪ ብሓይልታት ትምኸክሕቲ ፤ ራያ ትግራይ ኣይንፈልጥን ብዝብል እቲ ሕቶ ተነፂጉ ምፅንሑ ብምግላፅ ምስ ካልኦት ፈተውቲ ትግራይ ብምዃን እቲ ማሕበር ብደረጃ ሃገር ኣፍልጦ ክረክብ ከምተገበረን ነዚ ድማ ብሽም እቲ ማሕበር ንህዝቢ ኦሮሞ ከመስግን ይፎቱ ኢሎም።

ብምኻኑ ኩሉ ፈታዊ ልምዓት ራያ ኣብዛ ማሕበር ዓሲሉ ልማዓት እቲ ከባቢ ኣብ ምቅልጣፍ ክነጥፍ ይግባእ ድማ ኢሎም።

ኣቦ መንበር ዓለም ለኻዊ ማሕበር ራያ ጨንፈር ጀርመን ኣይተ ሰሎሞን ኣሰፋ ብወገኖም ዕላማ እቲ ማሕበር ራያ ንምልማዕ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ማሕበር ኣብ ምልማዕ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻን ባህልን ትኹረት ገይሩ ከምዝሰርሕ ኣረዲኦም።

እቲ ማሕበር ንልዕሊ 600 ሰባት ተረባሕቲ ዝገብር ብ72 ሽሕ ዶላር ፕሮጀክት ተሓንፂፁ ምንቅስቓስ ከምዝተጀመረ እውን ኣይተ ሰሎሞን ኣረዲኦም።

ኣብቲ ፖነል ፀጋታት ራያን ረብሐኦምን፣ ሃፍተ ገነት ራያን ዘላቒ ምዕባለ ቱሪዝም ዞባ ደቡብን ዝብሉ መፅናዐታዊ ፁሑፋት ቀሪቦም ምይይጥ ተኻይድሎም’ሎ ከም ፀብፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *