“ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓርሰ ምትሕግጋዝ ምብራኽ ወሳኒ እዩ።” – ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ።

ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለው ፀገማት ንምቅላል ንገበርቲ ሰናይ ውሽጢ ዓዲ ብምትብባዕ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ምብራኽ ወሳኒ ከምዝኾነ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ኣፍሊጠን፡፡

ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ነዚ ዝገለፃ ትካል ምግባረ ሰናይን መዕበዪ ህፃናትን ሙሉ ወገናትና ከመይ ንሓግዝ ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣድሂቡ ኣብ ዘዳለዎ መደረኽ እዩ፡፡

ትካል ምግባረ ሰናይን መዕበዪ ህፃናትን ሙሉ ዝተፀገሙ ወገናት ብዝግባእ ዝሕገዝሉ ትካላዊ ስርዓት ንምህናፅ ዝዓለመ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣመራርሓ መንግስቲን ዕዱማት አጋሽን ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ኣሳሊጡ፡፡

ኣብቲ ዘተ ዝተረኸባ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ብዝነበረ ፅንተታዊ ኲናትን ኣጋጢሙ ብዘሎ ድርቅን ስዒቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ማሕበረ-ቁጠባዊ ፀገማት ከምዝርከብ ይገልፃ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ነንባዕሉ ዝደጋገፍሉ ትከላዊ ኣሰራርሓ ምህናፅ ወሳኒ ከምዝኾነ ዘብርሃ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለመዳይ ፀገም ንምቅላል ገበርቲ ሰናይ ውሽጢ ዓዲ ብምትብባዕ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ክብርኽ ይግባእ ኢለን፡፡

ኣብ ትግራይ ህይወት ዝተፀገሙ ወገናት ንምድሓን ትካል ምግባረ ሰናይን መዕበዪ ህፃናትን ሙሉ ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ይገበር ከምዘሎ ንርዳእ ኢና ዝበሉ ኣንባሳደር ወንዲሙ ኣሳምነው ብወገኖም እቲ ሰናይ ተግባር ምርብራብ ኩሉ ትግራዋይ ከምዝጠልብ ኣገንዚቦም፡፡

ኣብ ውሽጢ ዓዲን ወፃእን ዝነብር ትግራዋይን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይን ዝገብሮ ዘሎ ምትሕግጋዝ ንቐፃሊ ዓበይቲ ስራሕቲ ንምዕማም ኣንፈት ዝህብ ከምዝኾነ ዝገለፁ ኣካያዲ ሰራሕ ምግባረ ሰናይን መዕበዪ ህፃናትን ሙሉ መምህር ሙሉ ሃ/ስላሰ ውሽጣዊ ዓቕምና ብምጥቃም ህዝቢ ዓርሱ ዝኽእለሉ ሰራሕቲ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ፡፡

ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዝተፀገሙ ወገናትን መዕበዪ ዘይብሎም ህፃናትን ንምሕጋዝን ንምሕብሓብን ሰብኣዊነት ዝስመዖ ኩሉ ክረባረብ ከምዝግባእ ድማ ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ፀዊዖም፡፡

ዓርሰ ምትሕግጋዝ ህዝቢ ንምብራኽ ፍትሓውነትን ተሓታትነትን ዝረጋገፀሉ ትካላዊ ኣሰራርሓ ምህናፅ ትኹረት ሂብካ ክስርሐሉ ዝግባእ ጉዳይ ከምዝኾነ ድማ ኣብቲ መደረኽ ተሓቢሩ’ሎ ከምፀብፃብ ኤምሓት፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *