ጥሮተኛታት ከተማ መቐለ ዉዝፍ ኣበል ጥሮታ 18 ኣዋርሕ ብዘይ ምኽፋሉ ዝበፅሖም ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምግላፅን መሰል ጥሮተኛታት ክኽበረሎም ዝሓትትን ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ።

መንግስቲ ትግራይ ፀገም ጥሮተኛታት ኣጀንድኡ ገይሩ ግቡኡ ይፈፅም ፤ ዉዕሊ ፕሪቶርያ ብህፁፅ ይተግበር ፤ ኣመራርሓ ቦርድ ጡረተኛታት ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓላፍነትቶም ይፈፅሙ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ሒዞም ሕቶኦም የስምዑ ኣለዉ ።

ኣብዚ መዳይ ተደሪኹ ኤጀንሲ ማሕበራዊ ዉሕስና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፌደራል ጨንፈር ሪጅን ሰሜን ዝሃቦ ምላሽ – ኣበል ጥሮታ ወርሒ ታሕሳስ 2015 ኣብዚ ሰሙን ንክኽፈሎም ምድላዋት ከምዝተወገኑን ዝተረፈ ጥሮታ ኣበል 18 ኣዋርሕ ንምክፋል ድማ መንግስቲ ፌደራልን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ከይዲ ዝርርብ ከምዘለዉ ሓቢሮም ክብል ኤመሓት ፀብፂቡ ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *