ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣጋጢሙ ንዘሎ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ልዕሊ ቁጠባዊ ዓቕሙ ብምዃኑ – ማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ትንፋስ ህዝቢ ከውሕሱ ፀዊዑ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ህይወት ወገናት ይሓልፍ ከምዘሎ ኣረጋጊፀ’የ ዝበለ መንግስቲ ትግራይ -ንኻልኦት መደባት ዝተትሓዘ 50 ሚልዮን ብር ዋላ’ኳ ትንፋስ ወገናት ንምውሓስ እንተተመደበ እዚ ብመንፅር ዘሎ ከቢድ ሃስያ ሓደጋ ድርቂ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ትንፋስ ህዝብና ኣብ ምውሓስ ክነጥፍ ተማሕፂኑ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *