“ጊዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ሰናይ ድሌት መንግስቲ ፌደራል ወፃኢ ምንም ክገብር ኣብዘይኽእለሉ ደረጃ ‘ዩ ዝርከብ።” – ጥምረት ማሕበራት ተጋሩ ዲያስፖራ።

ጥምረት ማሕበራት ተጋሩ ዲያስፖራ ሎሚ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ቅዋም ከምዝሓበሮ ጊዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ሰናይ ድሌት መንግስቲ ፌደራል ወፃኢ ምንም ክገብር ኣብዘይኽእለሉ ደረጃ ከምዝርከብን ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ናብ ዝኸፍአ ይኸይድ ከምዘሎን ኣፍሊጡ።

ኣብ ትግራይ ንምጥያስ ግዝያዊ ካውንስል ብመደብ ተታሒዙ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ – ሙሉእ ህዝባዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ሒዙ ባህግን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ማእኸሉ ገይሩ ንኽሰርሕ ብቕልጡፍ ክጣየስ ዝፀወዐ ጥምረት ማሕበራት ተጋሩ ዲያስፖራ – እቲ ካውንስል ብቕልጡፍ ተጣይሹ ባህግን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ማእኸሉ ብምግባር ነቲ ተጣይሹ ዘሎ ጊዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ክመርሕ፣ ከማኽርን ክኣልን ዘኽእሎ ሙሉእ ህዝባዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ሒዙ ክሰርሕ ከምዝግቦኦ ኣገንዚቡ።

ምኽታም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ትግራይ ብዕሊ ኽፈርስ ከምዝተገበረ ዘዘኻኸረ ጥምረት ማሕበራት ተጋሩ ዲያስፖራ ቅድሚ ምጥያሽ ስግግር መንግስቲ ትግራይ ክጣየሽ ዝግቦኦ ጊዚያዊ ካውንስል ወይ ድማ ቤት ምኽሪ ትግራይ ምንባሩን ኮይኑ ግና እንተስ ብፀቕጢ እቲ ስምምዕነት ይኹን ካልእ ግቡእ ትኹረት ብዘይምውሃቡ ምኽንያት እዚ ከይተገበረ ምፅንሑ ኣረዲኡ።

ጊዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ፀገማቱ ዝተወሰነ ስራሕቲ ምርግጋእ እዃ እንተሰርሐ ሕዝ’ዉን ኣጀንዳታትን ፀገማትን ህዝቢ ትግራይ ከምዝነበርዎ ኣብ ገለ ገሊኡ’ውን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣሎ ዝበለ እቲ ጥምረት ነዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ብዝሓሸ መገዲ ክፍታሕ እንተኾይኑ እቲ ዝጣየሽ ካዉንስል ኣጣይሽኡን ክህልዎ ዝግባእ ስልጣንን ሓላፍነትን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክብ ክብል ከምዝግባእ ጥምረት ማሕበራት ተጋሩ ዲያስፖራ ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ እቲ ካዉንስል ኣብ ዲያስፖራ ትግራይውን ተመሳሳሊ ምይይጥ ክግበር ፀኒሑ ኢዩ ዝበለ እቲ ጥምረት ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ዝጣየሽ ካውንስል ሕገ መንግስታዊን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከኽብር፣ ዝተመዛበሉ ወገናትና ብቕልጡፍ ናብ መሬቶም ዝምለስሉ መንገዲ ከመዓራሪ፣ ዳግም ሕንፀት ትግራይ ብቕልጡፍ ዝጅመረሉ መንገዲ ክፈጥር፣ ዝተዋደደን ዝተቐላጠፈን እግሪ ምትካል ውግኣት ኲናትን ብኽብሪ ዝተሰናበቱ ተጋደልቲን ከተግብር፣ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ገበን ተሓታቲነትን ፍትሕን ከረጋግፅን ኣብ ትግራይ ሰላም፣ ፍትሕን ተሓታትነትን ከምፅእ ብዘኽእል መገዲ ክጣየሽ ምርድዳእ ከምዝተገበረ ወሲኹ ሓቢሩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *