ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ፌደራል ልዕሊ 7 ሚልዮን ብር ዝግመት ናውቲ ሕክምና ንቢሮ ጥዕና ትግራይ ብሓገዝ ለጊሱ።

ሓላፊ እቲ ትካል ኣይተ ብሩህ ተስፋ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ንዝበፀሐ ከቢድ ዕንወት ተሓባቢርካ ንምስራሕ በብዝኸኣልናዮ ሓላፍነትና ክንዋፃእ ኢና ፤ ብቐፃልነት ድማ እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ኽቕፅል’ዩ ክብሉ ሓቢሮም።

ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ኣማኑኤል ሃይለ ብወገኖም ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ፌደራል ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ንዝበፅሐ ዕንወት ተረዲኡ ጠለብ ጥዕና ትካላት ንምምላእ ተበግሶ ወሲዱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሕክምና ምሕጋዙ ንኢዶም።

ካልኦት ትካላት እውን ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ንዘሎ ኩለመዳያዊ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ናውቲ ሕክምና ኣብ ምሕጋዝ ክነጥፉ ዶ/ር ኣማኑኤል ሃይለ ኣተሓሳሲቦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *