ጉዳይ ሕቶ መምህራንን ዝተውሃበ ምላሽን ርኢቶ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን!

ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ስርሑ ዝብል ሓሳብ መወዳእታ ዘይብሉ ብምዃኑ ንምቕባሉ ስለዝኸበደና ኢና ስራሕ ደው ኣቢልና ዝበሉ ሽሞም ኽንዕቅበሎም ዝጠለቡ ገለ መምህራን ከተማ መቐለ ዝሓለፈ ውዝፍ ደሞዝና ክወሃበና ኣለዎ ኢሎም።

ናይ ዝሓለፈ ውዝፍ ደሞዝ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣይተውሃቦን ዘሎ ፤ እቲ ሕቶ ሕቶ ኩሉ እንዳሃለወ ንምንታይ ናይ መምህራን ሕቶ ገይርኩም ትቖፅርዎ ኣለኹም? ብኻልእ ወገን በብወርሑ ደምወዝ እንዳወሰድኩም ከለኹም ስራሕ ጠጠው ምባል ኣግባብ ድዩ? ንዝብል ሕቶ ዘቕረብናሎም እቶም መምህራን ፤ ንሕና ንፀገምና መሰረት ገይርና ኢና ሕቶና ክምለስ ኣቕሪብና። በተን ዝወሃባና ደምወዝ ከይንነብር ናይ ሑሉፍ ገዛ ኽራይ ክንከፍል ብቤት ፍርዲ ከይተረፈ ንግደድ ኣለና ንምንታይ? ዝተፈላለዩ ልቓሕ ናይ ዝወሰድናዮ ነገር”ውን ብተመሳሳሊ ክፈሉ ንበሃል ኣለና እተን ዝወሃባና ደምወዝ ኣብ ክንደይ ክንመቕለን’ዩ ዝድለ ዘሎ? ስለዝኾነ መንግስቲ ንዚ ኣብ ግት ኣእትዩ ወይ ሕቶና ክምልሰልና ወይክኣ ንውዝፍ ዕዳታት ገዛ ኽራይን ልቓሕን ኣደብ ከትሕዘልና ኢና ንደሊ ክብሉ ገሊፆም።

ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኪሮስ ጉዑሽ ዝሃብዎ ምላሽ መምህራን ሕቶ መሃያ ምልዓሎም ቡዙሕ ኣፈላላይ የብልናን። እቲ ዝኸፍአን ተቐባልነት ዘይብሉን ነገር ንስራሕኻ ደው ኣቢልካ ንተምሃሮ ትግራይ እንዳቐፃዕኻ ፍታሕ ክትረክብ ምፍታን’ዩ። እዚ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ሓደገኛ መንገዲ’ዩ። እዚ ሕቶ’ዚ ሕቶ መምህራን ጥራይ ዘይኮነስ ሕቶ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ’ዩ። እዚ ዝፍታሕ ብምዝርራብ’ምበር ጊዜ ትምህርቲ ብምዕፃው ኣይኮነን። ዝለዓሉ ፀገማት እንተሃልዮም እንዳተዘራረብና ክንፈትሖ እንዳሰርሑ ሕቶኦም ከቕርቡ ይኽእሉ’ዮም። ስለዝኾነ’ውን መምህራን ናብ ምኣዲ ስረሖም ክምለሱ’ዩ ዝግባእ ኢሎም።

ሕቶ እቶም መምህራን ዘይኮነ እቲ ነውሪስ ንሕቶኦም መፍትሒ ኢሎም ዝወሰድዎ ስጉምቲ’ዩ ተቐባልነት ዘይብሉ ዝበሉ ድማ ኣይተ ነጋሽ ኣርኣያ ካብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ’ዮም።

ሐዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ዘለና? ህዝቢ ብሑሱም ጥሜት ኣብ ዝረግፈሉ ዘሎ እዋን እሞ ድማ ደምወዝ እንዳተኸፈለካ ከሎ ናይ ሑሉፍ 17 ኣዋርሕ ውዝፍ ደምወዝ እንተዘይተዋሂቡኒ ኣይሰርሕን ኢልካ ንህፃናት ተምሃሮ ክተኣጓጎሉ ምፍራድ ንሕልናኻ’ውን ከቢድ’ዩ። ከም ተጋሩ ኢና ክንሓስብን ክንደጋገፍን ዘለና። ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክለዓል ይኽእል’ዩ። ብሰለማዊ መንገዲ’ምበር ብሓይልን ብበደልን ክኸውን ኣይግባእን ስለዝኾነ ድማ ሐዚ’ውን እንዳሰርሑ ክሓቱ ስለዘለዎም ናብ መኣዲ ስረሖም ክምለሱ’ዩ ዘለዎም ክብሉ ኣገንዚቦም።

ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስ ሃፍቲ ምትእኽኻብን ምምሕዳርን ትግራይ ዶ/ር ምሕረት በየነ ብወገነን ኣብ ዝሃበኦ ምላሽ መንግስቲ ትግራይ ንዚ ፀገም እዚ ንምፍዃስ ካብ ፌደራል መንግስቲ 5 ቢልዮን ብር ብልቓሕ ክወሃቦ ሓቲቱ’ሎ። ንዚ ክሳብ ዝግበር እንዳሰራሕኻ ሕቶ ምቕራብ እምበር ንስራሕ ደው ኣቢልካ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብ መኣዲ ትምህርቶም ተኣጓጒሎም ንዝነበሩ ተምሃሮ መሊስካ ምብዳል ጌጋ’ዩ። ሐዝውን ሕተኦም እንዳሰርሑ’ምበር ስራሕ ደው ብምባል ኣይኮነን ኢለን።

ኣይተ ክፍሎም ሓድጉን ወይዘሮ ተበርህ ይዕብዮን ዝተብሃሉ ወለዲ ተምሃሮ ብወገኖም ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ከምዝገለዎ – እዞም መምህራን ሕቶ ምልዓሎም ከም ፀገም ዝቑፀር እኳ እንተዘይኮነ ፅባሕ ንጉሆ ንተረከብቲ ትግራይ ንዝኾኑ ህፃናት ተምሃሮ ብምቕፃዕ ሕቶኦም ክፍተሐሎም ምድላዮም ግን እቲ ዝኸፍአ መንገዲ ጌጋ’ዩ ኢሎም ።

ሎሚ ኣየናይ ትግራዋይ እዩ ዘይፀገሞ? ንዘለና ፀገም ፀገም ብምፍጣር ክንፈትሖ ምፍታን እቲ ዝዓበየ ጌጋ’ዩ። መንግስቲ በጀት እንዳሃለዎ ተኸሊኦም እንተኾይኖም ይሓቡሩና ወለዲ ባዕልና ንመንግስቲ ክንምጉቶ! እንተዘይኮይኑ ግን ንደቂ ስውኣት ዝርከብዎም ህፃናት ተምሃሮ ምብዳል ግን ዓገብ’ዩ ኢሎም።

ጉዳይ ሕቶ ደምወዞም ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ህፃናት ደቆም ተምሃሮን ቀፃሊ ዕድሎም’ውን ኣብ ግምት ከእትው ነይርዎም ዝብል ሓሳብ ዘካፈሉና ድማ ዶ/ር ሓጎስ ግርማይን ብዓል ሞያ ሕግን ኣይተ ኣባዲ መዓሾን’ዮም። ዝኾነ ይኹን ሕቶ ምቕራብ መሰሎም’ዩ ንሕተኦም ከም መትሓዚ ዘቕረብዎ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ግን ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ዘይሚዛናዊ’ዩ። ሕተኦም ዝምልሰሎም ኣካል እንተዘይረኺቦም ብሕጋዊ መንገዲ ክኸሱ’ምበር ስራሕ መንግስቲ ምርማስ ተሓታትነት ዘስዕብ ጌጋ ፍፃመ’ዩ። ስለዝኾነ ድማ ንሕተኦም እንዳቕረቡ ክሰርሑ’ምበር ስራሕ ደው ከብሉ ኣይግባእን ኢሎም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *