ጉዱሳት ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከተማ እንባስነይቲ ንዝርከባን ከቢድ ዕንወት ንዝበፅሐንን 3 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ወፃኢ ብምሽፋን ዳግመ ህንፀት ኣካይደሙለን።

29 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ቅድም ክብል ጉዱሳት ተጋሩ ኣይተ ተኽለብርሃን ወልዱን ኣይተ ጌታቸው ውልዱን ዝተብሃሉ ክልተ ኣሕዋት ኣብ ከተማ ነበለት ሙሉእ ወፃኢአን ብምሽፋን ንቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ጌታቸው ወልዱን ንካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እምባስነይትን ሃኒፆም ዘረከቡ ክኾኑ ከለው ሎሚ ድማ ንዘረከብወን ኣብያተ ትምህርቲን ሓንቲ ተወሳኺት ሳልሰይቲ ቤት ትምህርትን ብሓይልታት ወረርቲ ንዝዓነዋ ምስረኣዩ ፤ ከይተሰኮኑ ምስ ካልኦት ተወለድቲ ሰብ ሃፍትን ተወለድቲ እቲ ከባብን ብምዃን ዳግም ሙሉእ ወፃኢ ሸፊኖም – ዳግመ ህንፀተን ብምዝዛም ንዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም. ድልዋት ክኾና ገይሮም ኣለው።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *