ጉዱሳት ተወለድትን ፈተውትን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ሃገረሰላም ነበርቲ ከተማታት መቐለን ኣዲስ ኣበባን ብሓይልታት ፅንተት ንዝዓነወ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ዓይኖም ብ1.2 ሚልዮን ዝተዓደጉ ንዋት ትምህርቲ ከምዘበርከቱ ተገሊፁ፡፡

ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ተወካሊ ተወለድትን ፈተውትን ጣብያ ሃገረሰላም ነበርቲ ኣዲስኣበባ ኣይተ ሃይላይ ፀጋይ ከምዝሓበርዎ ናውቲ ትምህርቲ ምምላእ ተስፋ መፃኢ ንዝኾኑ ተምሃሮ ሓቦ ንኽሰንቁ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ ኢሎም፡፡

እቲ ዝተገብረ ደገፍ ድማ ብልዕሊ 1 ነጥቢ2 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተገበረሎም 15 ኮምፒተር፣200 መንበር፤12 ጠረጴዛ፣2 ፕሪንተርን ካልኦት ተዛመድቲ ናውቲ ትምህርትን ከምዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ ብሓይልታት ፅንተት ዝዓነወ ሙሉእ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሓልዮት እቶም ተወለድትን ፈተውትን ፅገና ከም ዝተገበረሉ ሓቢሮም፡፡

ብተወሳኺ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ጣብያ ሃገረ ሰላም ንዝበፅሐ ከቢድ ሃሰያ ዳግም ኣብ ምህናፅ ግደ ተወለድቲ ዕዙዝ ከምዝኾነ ኣይተ ሃይላይ ወሲኾም ኣረጋጊፆም፡፡

ተምሃሮን ነበርትን ጣብያ ሃገረሰላም ብወገኖም ብዝተገበረሎም ንዋታዊ ደገፍ ዝነበሮም ፀገም ከምዝተቓለለሎም ብምሕባር ተወለድቲ ንዘበርከትዎ ሰናይ ተግባር ኣመስጊኖም፡፡

ኣብ መወዳእታ ናውቲ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ዓይኖም ኣብ ምምላእ ግደኦም ንዘበርከቱ ተወለድትን ፈተውትን ሽልማትን ኣፍልጦን ከም ዝተውሃበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ ከም ፀብፃብ ጉዳያት ኮሙዩኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *