“ዝተመደበለይ በጀት እኹል ስለዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ሆስፒታል ዓይደር ወሰኽ ዋጋ ኽገብር ተገዲደ’ለኹ” – ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር።

26 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

መንግስቲ ፌደራል ንሓፈሻዊ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እኹል በጀት ስለዘይመደበሉ እቲ ሆስፒታል ዘድልይዎ ናውቲ ሕክምና ንምዕዳግ ካብ ተሓከምቲ ተወሳኺ ክፍሊት ክሓትት ከምዝተገደደ ኣፍሊጡ’ሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *