“ዘዝቐደመ ፀገምና ይኣኽለኩም ይበለና።!” ኣትሌት ጎይተቶም ገ/ስላሰ።

ኣትሌት ጎይተቶም ሐዚ ንኤመሓት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ከም ዝገለፀቶ:-

ናብዚ ሃዋህው ሰላም ንዘብቁዑና

ተጋደልቲ

ኣካሎም ዝኸፈሉን

ንታ ዘይትትካእ ክብርቲ ህይወቶም ዝበጀውን ሞሳ ይግበኦም። ንዚኦም እንኽሕሰሉ ዓመት ይግበረልና ዝበለት ኣትሌት ጎይተቶም ገብረስላሰ

ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ተመዛበልቲ ናብ ቤት መረበቶም ዝምለስሉ ፀገም ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ዝፍተሐሉ ፤ ዘዝቐደመ ፀገምና ዘብቀዐሉ ክኾነልና ተመንያ።

#ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *