ዘላቕን ውሑስ ሰላምን ንምዕሳል እንተተደልዩ ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ ዘይቡሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉእነት ምትግባር’ዩ ክብል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማተሰኣ) ኣፍሊጡ።

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ከምዝሓበሮ ህዝቢ ትግራይ፣ ንሰላም ዘለዎ ቁርብነት ዘመስከረሉ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል በቲ ዝፈረሞ ስምምዕ መሰረት፣ ከይሸራረፈ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ፀዊዑ፡፡

ውዕል ፕሮቲሪያ ሒዝዎ ዘሎ ነጥብታት ግልፅን ዝተፈላለየ ትርጉም ንምሃብ ዘየፍቅድን ኮይኑ፣ ብፍላይ እውን እቲ ምኽባርን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ዝምልከት ዓንቀፅ ምስ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ይኹን ፍፃመታት ዘይተሓሓዝ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ።

ውሽጣዊ ምሕደራ ትግራይን ፀጥታን ምሉእ ብምሉእ ሓላፍነት መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ይግባእ ዝበለ ማተሰኣ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ማዕረ ማዕረ ምስ ምውፃእ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ሙኻኑ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብንፁር ስለዝተቐመጠ ብዘይምጉቡዕባዕ ምቕባሉን ምትግባሩን ኣገዳሲ’ዩ ኢሉ።

ስምምዕ ኣልጀርስ ብዝምልከት ዛጊድ ተፃብኦ ደው ምባልን ኣገባብ ኣፈታትሓ ሕቶ ዶብን ኣመልኪቱ ዝተገብረ ስምምዕ’ምበር ዝሓንፀፆ ዶብ የለን ዝበለ ማተሰኣ ምሕንፃፅ እዚ ዶብ ሕጋዊ መሰል ዘለዎ እቲ ብናይ ዶብ ኮሚሽን ተመዚዙ ዝነበረን መንግስቲ ኤርትራ ዝሰጎጎን ጠራሪ ኮሚቴ ሙኻኑ ብምሕባር እቲ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዶብ ሕጋዊ መስርሕ ሒዙ ክሳብ ዝጥረር ቅድሚ ጥቅምቲ 24, 2013 ዓም ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከምዝግባእ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሓቲቱ፡፡

See insights and ads

Boost post

All reactions:

1111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *