ዕንወት መተካእታ ዘይብሎም ሃይማኖታውን ባህላውን ቅርስታት ትግራይ ጠጠው ክብል ይግባእ ።

05/13/2015 ዓ.ም

ሙሁራን እቲ ዓውዲ

************

(104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ሓዊሱ ሃይማኖታውን ባህላውን ቅርስታት ኣብ ትግራይ ንነፍሲ ወከፍ ክፋል ህይወት ህዝቢ ዝገልፅ እዩ ክብል ሓሳቡ ዝፈለመ ትግራይ ኣት ዋር ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ግና ኣብ መላእ ትግራይ ኣብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳማት፣ ኢደ-ፅሑፋት፣ ኩሎም ተዛመድቲ ክቡራት ቅርስታት ተዘሚቶምን ዓንዮምን ምስ በለ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ካህናትን መነኮሳትን ሐዚ እውን ኣብ ሓደጋ ይቕፅሉ ኣለዉ ክብል ይሕብር።

ንተጋሩ እዚ ወፍሪ ምፅናት ዘርኢ ዝከፈአ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓደጋ ይፈጥረሎም ምህላዉ ብምሕባር ሰለዚ እውን ዕንወት መተካእታ ዘይብሉ ባህላዊ ቅርስታት ትግራይ ጠጠው ክብል ድማ ፃዊዒት ኣቅሪቡ እዩ ።

ፕሮፌሰር ማይክል ጌርቨርስ፣ ዶ/ር ሓጎስ አብርሃ፣ ፕሮፌሰር ካትሪን ዲ አንድሪያን ዶ/ር ሕሉፍ በርሀን ካልኦት ሙሁራን እቲ ዓውዲ ባህላዊ ቅርሲ እንታይ ምዃኑ ኢሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅናት ዘርኢ ንባህላዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ እንታይ ትርጉም ከም ዘሕደረሉ ሓሳቦም ሂቦም እዮም ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃምበርግ ተመራማሪ ድሕሪ ዶክትሬት ዶ/ር ሓጎስ አብርሃ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ኣት ዋር ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ክምዝገለፅዎ ትግራይ ወናኒት ብርክት ዝበሉ ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታት ምካና ብምግላፅ እዞም ምስ ሕብረተሰብ ጥቡቅ ዝከነ ርክብ ዘለዎም ክብርታት እንትህሰዩ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓብይ ዘይሃሰስ በሰላ ከምዝፈጠሩ ኣረዲኦም እዮም ።

ካብዚ ብተወሳኪ እቶም ኣብ ጉዳይ ዕንወት ሃይማኖታውን ባህላውን ቅርስታት ኣብ ትግራይ ኣመልኪቶም ርኢቶኦም ዝሃቡ ሙሁራን እቲ ዕንወት ኮነይ ተባሂሉን ብዝተዋደደ መልክዑ እዩ ተፈፂሙ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃይማኖት ጀምላዊ ቅትለትን ጨፍጫፍን ከምዝተካየደ ኣመላኪቶም ።

ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም ኣብያተ ክርስትያነት ኮነ ገዳማትን መሳጊድን ቤተ እምነት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ውሽጦም መኣለያ ዘይብሎም ቅርስታት ሰለዝሓዙ ከም ሙዙየም ኮይኖም እወን እዮም ዘግልግሉ ክብሉ የርድኡ ።

ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታውን ባህላዉን ክብርታት ዝተፈፀመ ዕንወትን ጉሕለትን ብዝግባእ ክፃረ ተሓታትነት እውን ክህሉ ከምዘለዎ ዝገለፁ እንትኮኑ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣብ ሓድግታት ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ዕንወት ደው ከብሎ ሓቲቶም እዮም ።

*************

#ጋዜጠኞ ገ/ሄር ገዳሙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *