“ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ምግብና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ!” ምኽንያት ብምግብር ኣብ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን መቐለ ዑደት ተሳሊጡ።

ኣብ ገባሪ ሰናይ ኢማጅን ዋን ደይ ሓላፊ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ልባቤ ገባው ኣብ መቐለ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ምርአይ ዝተስኣኖም ከምኡ እውን ምስማዕ ዝተስኣኖም 277 ተምሃሮ ፣ኣብ ዓብይ ዓዲ ድማ ንልዕሊ ሓሙሽተ ሚኢቲ ተምሃሮ ምግብና ፕሮግራም ሓገዝ እናገበረ ከምዝኾ ገሊፆም።

እቲ ፕሮጀክት ትሕብብር ቀረብ ምግቢ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ቅልውላው ኣብ ዘንፀላለዎምን ህፃናት ትግራይ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ከምዝፀንሕ ኣይተ ልባቤ ገባው ገሊፆም።

ኣብቲ መዓልቲ ምግብና ዝተረኸቡ ሓለፊ ቢሮ ዶ/ር ኪሮስ ጉዑሽ ቢሮ ትምህርቲ ፍሉይ ድሌት ዘድልዮም ተምሃሮ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ሓዊስካ ምስራሕ ትኹረት ገይሩ እናሰርሐሉ ከምዝነበረ ገሊፆም።

በቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ፅንተታዊ ኩናት ኩሉ ነገራ ስኢና እና ዝበሉ ዶ/ር ኪሮስ ጉዑሽ ብርክት ዝበሉ ዓይነታት ሃሰያ ክበፅሐና ዝገበረ እውን እዩ ኢሎም።

ከምዚ ዓይነት ትካላት ብዘላቕነት ዓርሱ ዝኽእልሉ ፣ዝስፋሕፍሕሉ ኩነታት ንምፍጣር ተሓባቢርካ ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም።

ዶ/ር ኪሮስ ወሲኾም እዞም ሎሚ ሓገዝ እንገበረሎም ዘለና ወገናት ዓርሶም ክኽእሉ ጥራይ እንተይኮነስ ንካልኦት እውን ክተርፍ ከምዝኽእሉ ሓቢሮም።

ርእሰ መምህር ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን መቐለ መምህር ሰሎሞን ኣርኣያ እቲ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ በቲ ኣብ ትግራይ ተኣዊጁ ዝነበረ ፅንተታዊ ኩናት ምኽንያት ኣብ ፀገም ከምዝነበረ ገሊፆም።

ይኹን እምበር ብገበርቲ ሰናይ ትካላት መንግስቲ ፊንላንድ ፣ዩኒሴፍ፣ ኢማጅን ዋን ደይን ሰን ኢትዮጵያን ሓገዝ ዳግም ናብ ሰራሕ ምምላሱ ብምግላፅ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ምስጋና ኣቕሪቦም።

ኣብቲ ዑደት ሓለፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶ/ ር ኪሮስ ጉዑሽ ሓዊሱ ተወከልቲ ትካላት ገበርቲ ሰናይ መንግስቲ ፊንላንድ ፣ዩኒሴፍ፣ ኢማጅን ዋን ደይን ሰን ኢትዮጵያን ተረኺቦም እዮም።

ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምግብና ኣብያተ ትምህርት ኣብ ትግራይ ንፈለማ እዋን ይኽበር ከምዘሎ ድወት ፀብፂቡ።

See insights and ads

Boost post

All reactions:

1010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *