ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብሞያን ትግራይ ንውጥን ረፈረንደም ምዕራብን ደቡብ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ብትሪ ኮኒኑ።

ዓለምለኻዊ ማሕበር ምሁራትን ሰብ ሞያን ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ረፈረንደም ንምክያድ ዘለዎ ውጥን ዘይሕገ መንግስታዊን ሓደገኛን እዩ ክብል ገሊፁ።

እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ “መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ረፈረንደም ንምክያድ ዝተለሞ መደብ ከምዝኹንኖን ብምግላፅ እዚ ተግባር መንግስቲ ፌደራልን ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፃረር እዩ ኢሉ።

መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ሰፊሕ ፅንታ ተጋሩ ናይሓሶት ሕገ መንግስታዊ ረፈረንደም ምክያድ ብዝብል ኣጀንዳ ምልዓሉ ሕገመንግስታዊ ወሰን ትግራይ ንምቕያር ዝዓለመ ተግባር እዩ ኢሉ።

GSTS እዚ ተግባር ሪፈረንደም ኣብታሃገአር ኢሉ ኣዉን ኣብቲ ዞባ ንሰላምን ምርግጋእን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ቀሊል ኣይኮነን ክብል ገሊፁ።

ተመዛበልትን ዞባምዕራብደቡብ ትግራይን እኹል ድሕንነትን ውሕስናን ኣብዘይብሉ ኩነታት ናብ መረንበቶም ክምለሱ ምህቃን እዉን ብትሪ ኾኒኑ።

ኣብ ተን ብሓይሊታት ወረርቲ ተታሒዘን ዘለዋ ዞባታት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ዘይብሉ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ንመረበቶም ንምምላስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ትልሚ ብትሪ ኮኒኑ።ብተወሳኺ ብዕጡቓት ሓይሊታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራ ዝተጣየሽ ምምሕዳር ክእለን ወረርቲ ሓይሊታት ካብግዛኣት ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ፌደራል ግቡኡ ክዋፃእ ፀዊዑ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ትግራይ ከኽብርን መትከላት ዲሞክራስን ልዕልና ሕግን ክሕሉ እቲ ማሕበር ኣተሓሳሲቡ።

GSTS ኣብ ትግራይን ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ሰላም፣ ምርግጋእን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንምስፋን ዝግበር ፃዕሪ ከምዝድግፍ ኣፍሊጡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *