ዓለም ለኸ መዓልቲ ጡብ ምጥባው ካብ 25 ሓምለ ክሳብ 01 ነሓሰ 2015 ዓ/ም ከምዝኽበር ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

25 ሓምለ 2015 ዓ.ም

ዓለም ለኸ ሰሙን መዓልቲ ጡብ ምጥባው “ኣዴታት ብምሕጋዝ ጡብ ንምጥባው ምችው ኩነታት ንፍጠር!” ብዝብል መሪሕ ቃል ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከምዝኽበር ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንሚድያታት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ፡፡

ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ማሕበር እኖታት ንእኖታትን ትካል ገባሪ ሰናይ ዩኒሴፍን ብምትሕብባር ረብሓ ፀባ ጡብ ኣዶ ንህፃናት ከምኡ እውን ኣዴታት ብዝግባእ ጡብ ንከጥውባ ክግበረለን ዝግባእ ደገፍን ንምግንዛብ ዕላማ ዝገበረ ካብ 25 ሓምለ ክሳብ 01 ነሓሰ 2015 ዓ/ም ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከምዝኽበር ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ ገሊፆም፡፡

ፀባ ጡብ ኣዶ ንኩለመዳያዊ ዕብየት ህፃውንቲ ወሳኒ ምዃኑ ብምርዳእ ህፃናት ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ዝበፅሑ ምንም ዓይነት ተወሳኺ ምግቢ ክወሃቦም ከምዘይግባእ፤ ጡብ ኣብ ዝደለይሉ ግዜ ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ክሳብ 12 ግዜ ክጠብዉ ከምዘለዎም ዘረድኡ ዶክተር ርእየ፣ ኣዴታት ካብቲ ዝድለ ግዜ ኣቐዲመን ንውላደን ጡብ ምጥባው ከየቋርፃ ምርዳእን ተወሳኺ ምግቢ ከጀምራ ዘገድድወን ምኽንያታት ምፍታሕን ከምዘድሊ ገሊፆም፡፡

ሎምዘበን “ኣዴታት ብምሕጋዝ ጡብ ንምጥባው ምችው ኩነታት ንፍጠር” ብዝብል መሪሕ ቃል ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ ሰሙን መዓልቲ ጡብ ምጥባው፣ ኣዴታት ብዝግባእ ጡብ ንከጥብዋ ሓገዝ ከምዘድልየን ግንዛበ ንምፍጣር ትኹረት ዝገበረ ምዃኑ ኣረዲኦም፡፡ መጥበውቲ ኣዴታት ግቡእ ዕረፍቲ ክረኽባ፣ ኣብ ስራሕ ቦትአን ንምጥባው ምችው ኩነታት ምፍጣር ከምዘድሊ ዝገለፁ ዶ/ር ርእየ፤ ብመሰረት እዚ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት፣ መንግስቲ፣ ሰብ ሞያ ጥዕናን መላእ ሕብረተሰብን ንመጥበውቲ ኣዴታት ኣብ ምድጋፍን ምችው ኩነታት ኣብ ምፍጣርን ብንቕሓት ክሳተፍን ክድግፍን ከምዘለዎ ኣተሓሳሲቦም፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *