ውፅኢት መስርሕ ምፅራይ ኣብ ጉሕለት ሰብኣዊ ሓገዝ ዕላዊ ኮይኑ !

“ኣብ ትግራይ ኣብ ጉሕለት ሰብኣዊ ሓገዝ -ሰራሕተኛታት 4 ዓለም ለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ፣ ካብ ምምሕዳር ዞባታትን ወረዳታትን ክሳብ ኣባላት ልምዓት ጉጅለ ፣ ብኣውርኡ ድማ ስርዓት ህግደፍን መሳሰይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ተጋሩ ብልፅግናን ዑዙዝ ሱታፌ ከምዝነበሮም ኣረጋጊፀ’ለኹ።” – ሓይሊ ዕማም ምፅራይ ኣብ ምጥፍፋእን ጉሕለትን ሰብኣዊ ሓገዝ።

ሓይሊ ዕማም ምፅራይ ኣብ ምጥፍፋእን ጉሕለትን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዘካየዶ መስርሕ ምፅራይ – ሰራሕተኛታት 4 ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ፣ ካብ ምሕደራ ዞባታትን ወረዳን ክሳብ ልምዓት ጉጅለ ዝወረደ ኢድ ኣእታውነት ፣ ቀንጠብጠብን ቃልዕ ጉሕለትን ብኣውርኡ ድማ ስርዓት ህግደፍን ኣብ እዋን ብልፅግና ኣብ ምዕዳል ሓገዝ ዘሳስዩ ዝነበሩ ተጋሩን ሱታፌኦም ዑዙዝ ከምዝነበረ ኣፍሊጡ።

እቲ ሓይሊ ዕማም ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ፀብፃቡ ከምዝገለፆ ኣብ ትግራይ ካብ 2013 ዓ.ም. ጀሚሩ ክሳብ 2015 ዓ.ም. ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ምጥፍፋእ ሰብኣዊ ሓገዝ ፤ስርዓት ህግደፍ ብዝተወደበን ብቓልዕን ልዕሊ 42,000 ኩንታል እኽልን ልዕሊ 43 ሽሕ ሊትሮ ዘይትን ልዕሊ ሓደ 1,000 ሽሕ ኩንታል ዓተርን ከምዝጓሓለ ፤ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ምዕራብን ማእኸላይን ጥራይ ብ36 ተጠርጠርቲ መሳሰይቲ ሓገዝ ብልፅግና ተጋሩ ልዕሊ 45,000 እኽልን ልዕሊ 129,000 ዘይትን ከምዝተሰረቐ ዕላዊ ገይሩ ።

ብሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተፈፁሙ ጉሕለታት

# ሰራሕተኛታት ትካል ዓለም ለኸ ሓገዝ Samaritan’s Purse ንሓገዝ ዝመፀ እኽልን ዘይትን ብዘይ መውፅኢ ፍቓድ ካብ መኽዝናት እንዳውፃኻ ምሻጥ።

# ሰራሕተኛታት IMC ንሓገዝ ዝመፁ ናውቲ መስርሒ ምግቢ ንተሓገዝቲ እንዳፈረምካ ምሻጥን ምስራቕን

# ሰራሕተኛታት IRC ንሓገዝ ዝመፀ ናውቲ ትምህርቲ ምሻጥ

# ሰራሕተኛታት WFP ንሓጋዝ ዝመፀ ሓገዝ እኽልን ዘይትን ምሻጥ ከምዝተፈፀመ ኣረጋጊፁ’ሎ።

ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ቦትኡ ምስ ተመለሰ ድማ ካብ ኣካላት ምሕደራ ዞባታትን ወረዳታትን ክሳብ ልምዓት ጉጅለ ኣብ ዘሎ መሓውር ንመስርሕ ገደብ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምጥሓስ ኢዶም ብምትእትታው ኣብ ቀንጠብጠብ ከምዝተሳተፍ ድሕሪ ምግላፅ ብጉልባብ መኸተ ሓገዝ እኽሊ ምጉሓል ፣ ሓገዝ ደጋጊምካ ምውሳድ ፣ዘየለ በዝሒ ዕያል ብምምዝጋብ ፣ ካብ ዝግበአካ ኮታ ንላዕሊ ብምውፃእ ምስራቕ ፣ ናይ ተሓገዝቲ ሽም ተጠቒምካ ሓገዝ ናይ ተሓገዝቲ ምጉሓል ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ናቑጣታት ሓገዝ እንዳተመዝገብካ ዘይግበአካ ሓገዝ ምውሳድን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘየለ በዝሒ ዕያል ብጉቦ እንዳመዝገብካ ብምዕዳልን ብድምሩ ልዕሊ 56,000 ኩንታልእኽሊ ሓገዝን ልዕሊ 9 ሚልዮን ብር ጥረ ገንዘብ ከምዝዘመቱን ልዕሊ 82,000 ብር ጉቦ ተኸፊልዎም ከምዝበልዑን ኣቃሊዑ።

ሓይሊ ዕማም ምፅራይ ኣብ ምጥፍፋእን ጉሕለትን ሰብኣዊ ሓገዝ ስራሕቲ ምፅራይ ንምክያድ ኣብ ዝወፈረሉ እዋን ብኣመራርሓ ምምሕዳራት ዞባን ውድብን ንቲ ዘፃሪ ኣካል ‘ባንዳ!’ ዝብል ሽማ ሽም ካብ ምጥማቕ ክሳብ ዝተፈላላዩ ተግባራት ብምፍፃም ንቲ መስርሕ ምፅራይ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ኣብ ምትዕንቓፍ ከቢድ ብድሆ ከምዝኾንዎን እዚ ክሳብ ሐዚ ዘይተቐረፈ ፀገም ምኻኑን ድሕሪ ምግላፅ ብሓፈሻ ንቲ መስርሕ ምፅራይ ንምትዕንቓፍ ዝተኻየዱ ስራሕቲ መስደመም ከምዝነበረ ኣፍሊጡ።

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ተሽከርከርቲ ፣ ሓፂነ መፂንን ማሽነሪታት ጉሕለት ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙ ብደቂቑ ኽፃረ ተሓቲቱ።

#ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *