ወፍሪ ክታበት መከላከሊ ሕማም መንሽሮ አፍደገ ማህፀን ንደቂ 14 ዓመት ዝዕድሚኤን ሰገናት አዋልድ አብ 76 ወረዳታት ትግራይ ከም ዝወሃብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ አፍሊጡ።

አብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኪኢላ ክታበት አዴታትን ህፃናትን አይተ ሰለሙን አሰፋ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዝሓበርዎ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም መንሽሮ አፍደገ ማህፀን ንደቂ 14 ዓመት ዝዕድሚኤን ሰገናት አዋልድ አብ 76 ወረዳታት ትግራይ ካብ 26 ክሳብ 29 ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ከምዝወሃብ ገሊፆም።

ኣብ’ዚ ወፍሪ ክታበት አብ 76 ወረዳታት ትግራይ ንአስታት 76,500 ደቂ 14 ዓመት አዋልድ ከምዝወሃብን ረብሓ እቲ ክታበት ነተን ዝኽተባ አዋልድ ብዝግባእ ግንዛበ ንኽህልወን ምግባር ወሳኒ ምዃኑ ሓቢሮም።

እቲ ወፍሪ ክታበት ኣብ ኣብዝሓ አብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወሃብን ካብዚ ብተወሳኺ አብ ቀረብአን ዝርከብ ጥዕና ጣብያ ብምኻድ ክኽተባ ከምዝኽእላ ዝሓበሩ አይተ ሰለሙን አሰፋ ንዕውትነት እቲ ወፍሪ ክታበት – ግደ መምህራን ፣ ወለድን ካልኦትን ዕዙዝ ብምዃኑ ሓገዝቲ ንኽኾኑ ፃውዒት ኣቕሪቦም።

ስሩዕ መከላኸሊ ክታበት ሕማም መንሽሮ አፍደገ ማህፀን ምሃብ ካብ ዝጅመር አስታት 40 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ዝገለፁ ኣይተ ሰለሙን ቅድም ክብል አብ ዓመት ክልተ ግዜ እቲ ክታበት ይወሃብ ምንባሩን ብዝተኻየደ መፅናዕቲ ግን ሓደ ግዘ ምኽታብ እኹል ምዃኑ ተረጋጊፁ’ዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *