ኮሌጅ ቴክኒክ ፣ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ሓውዜን ፣ ኣብ ዘይተማለአ ኩነታት ኮይኑ ስልጠና ምሃብ ጀሚሩ።

ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተ ግርማሁን መሓሪ ከም ዝሓበርዎ ፣ እቲ ኮሌጅ ቅድሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይዳዊ ወራር ፣ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያ ልዕሊ 500 ሰልጠንቲ ከም ዘመረቐ ብምዝኽኻር ፣ ብ ወራሪ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ዝበፅሖ ሰፍ ዘይብል ዕንወትን ጉሕለትን ፣ከይዲ ስልጠና ኣቋሪፁ ከም ዝፀንሐ ሓቢሮም።

ኮሌጃት ትግራይ በቲ ዝበፅሐን ዕንወትን ጉሕለትን ከይተሰኮና ከይዲ ስልጠና ንኽጅምራ ብዝተትሓዘ ኣንፈት መሰረት ፣ኮሌጅ ቴክኒክ ፣ ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ሓውዜን ድማ ፣ ንከይዲ ስልጠና ጥጡሕ ባይታ ኣብ ዘይብሉ ኮይኑ ፣38 ደቂ ኣነስትዮ ዝርከበኦም 90 ሓደሽትን ነባራትን ተቐቢሉ ፣ ብኣርባዕተ ዓይነት ሞያ ስልጠና ምሃብ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጦም።

ትግራይ ካብቲ ዝበፅሓ ዕንወት ክትሓዊ እትኽእል ብሞያን ፍልጠትን ኣቢልካ ስለ ዝኾነ ፣ተወለድትን ፈተውቲ ልምዓት ሓውዜንን ነቲ ኮሌጅ ዘድልይዎ ናውቲ ኣብ ምምላእ ንኽረባረቡ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተ ግርማሁን መሓሪ ተላብዮም ።

ሰልጠንቲ ብወገኖም ፣ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ብዘይ ስልጠናን ትምህርትን ምፅነሖም ፣ ንስነ ኣእምሮኣዊ ቅልውላው ከም ዝተሳጥሑን ፣ዛጊድ ውን ንምረቓ ክበቕዑ ምንባሮም ድሕሪ ምሕባር ፣ ሕዚ ብዝተፈጠረ ተነፃፃሪ ሰላም ንከይዲ ስልጠና ኣብ ዘይተማለአ ኩነታት ኮይኖም ስልጠነኦም ምቕፃሎም ሕጉሳት ምኻኖም ገሊፆም።

ኮሌጅ ፣ ቴክኒክ ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ሓውዜን ፣መንግስቲ ትግራይ ብዝመደቦ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ብር በጀት ፣ ኣብ 2005 ዓ ም ከም ዝተሃነፀ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ፀብፂቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *