ካብ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ናብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ፈረምቲ ሕጊ ሮማን ዝተፀሓፈ ረዚን መልእክቲ ።

13 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

( 104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ናብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ፈረምቲ ሕጊ ሮማን ኣብ ዝፀሓፎ መልእክቲ ከምዝገለፆ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ (ICHREE) ስርሑ ክቋረፅ ከምዝኽእል ዝግልፅ ዘሎ ዜና ኣዝዩ የሻቕለና ኣለና ዝበለ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ዝተፈፀሙ ገበናት ብዝግባእ ስለዘይተፃረዩን ሐዚ እውን ኣብ መላእ ኢ/ያ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ሕግታትን ብምጥሓስ ገበናት ግፍዒ ይፍፅም ስለዘሎ ምንዋሕ ሰራሕን ዕማምን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሕን ተሓታትነትን ንምርግጋፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኻኑ ኣብሪሁ እዩ።

ብትካላት ሕቡራት ሃገራት፣ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት፣ ዓለም ለኸ ሚድያታትን ዝተሰርሑ ዘተባብዑ ሰነዳት እኳ እንተሃለዉ ኣብ ትግራይ ዝተፍፀሙ ዘስካሕክሑ ገበናት ግን ዛጊድ ክምርመሩ ኣይከኣሉን እቲ ከሚሽን እውን ናብቲ ፀላእቲ ከቢደቲ ግፍዕታት ማለት እውን ጥሜትን ከበባ ፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ግዱድ ምምዝባልን ዘርኢ ምፅናትን ከም መሳርሒ ኩናት ዝጥቀመሉ ዝነበረሉ ቦታ ከይኣቱ ክክልከል ከምዝፀነሐ ኣረጋጊፁ ኣሎ።

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ናብቲ ናብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ፈረምቲ ሕጊ ሮማን ዝፀሓፈ መልእክቲ ወሲኩ ከምዝበሎ ኩለን ሆስፒታላት ፣ክሊኒካት ፣ ፋብሪካታት ዓንየን ከም ባንክታት፣ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን፣ መብራህቲ፣ መጓዓዝያን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ምሉእ ብምሉእ ኣይተጀመረን ምስ በለ ሃይማኖታዊ ቦታታት፣ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ዩኒቨርሲታት ዝርከባ ትካላት ትምህርቲ ዓንዮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ተጋሩ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቓዕቲ ከምዝተፈፀሞም ሓቢሩ እዩ።

ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ወገናት ግፍዕታት እናፈፀሙ ከምዝርከቡን ክሳብ ሐዚ እውን ግዝኣታት ትግራይ ብሓይሊ ጎቢጦም ብምሓዝ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ዘተፀገመ ማሕበረሰብ ከይበፃፃሕ ይዕንቅፉ ከምዘለዉ ዘረደአ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ብሓፈሻ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ፣ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበናት ኲናት፣ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነትን ካልኦት ዓለምለኻዊ ገበናት ከም ዝፈፀሙ ኣብሪሁ እዩ።

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ገ/ሄር ገዳሙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *