“ኩለመዳያዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዝከኣለኒ ኽገብር’የ።” – መንግስቲ ኣየርላንድ ።

ብኣምባሳደር ኣየርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስ ኒኮላ ብረናንን ዳይሬክተር ልምዓት ኣይርሽ ኤይድ ሚስ ሜሪ ሃልይ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ምሰ ፕረዚደንት ጌራቸው ረዳ ዘተ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለመዳያዊ ፀገማት ንምቅላል ዝከኣለኒ ኽገብር’የ ኢለን።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዑደት ዘሳለጠ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኣየርላንድ ኣብ ሽረ ፣ኣክሱም ዓዲግራትን ይካየዱ ዘለዎ ስራሕቲ ድማ ተዓዚቡ’ሎ።

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ሲዒቡ ኣብ ትግራይ ንዝበፅሐ ዓፀባን ፀገማትን ክቃልሉን ፍታሕ ክግበረሎም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ መንግስትን ህዝብን ኣየርላንድን ምስጋና ይግባእ ዝበሉ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሕዚ እውን ዘለዎ ሰፋሕቲ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፀገማት ኣብ ምቅላል መንግስቲ ኣየርላንድ ከምቲ ልሙድ ሓገዙ ከጠናኽር ፀዊዖም።

ስምምዕ ፕሪቲርያ ብሙሉእነት ክትግበር፣ተመዛባልቲ ናብ ቦቶኦም ክምለሱ፣ ዳግማይ ህንፀት ክቀላጥፍ ኣብ ዘኽእሉ ስራሕቲ ኣየርላንድ በዕቱብ ክትሰርሐሉ ድማ ፕረዚደንት ጌታቸው ተላቢዮም።

ኣምባሳደር ኒኮላ ብራነን ብግደአን መንግስቲ ኣየርላንድ ቅድም ኢሉ ብመንገዲ ኣይርሽ ኤይድ ጀሚርዎም ዝነበሩ ስራሕቲ ክጠናኸሩ ፣ብፍላይ ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ዕንወት ዳግም ንምህናፅ ዘኽእሉ ዳህሳሳትን መፅናዕቲታትን ምክያድ ኣካል እዚ ሐዚ ዘካየደኦ ዑደት ምዃኑ ሓቢረን።

ሚስ በርነን ወሲኸን ከምዝገለፀኦ ሕዚ’ውን ኣየርላንድ ኣብ ጎኒ ትግራይ ደው ብምባል ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ፣ዳግመ ሕውየቱ ንምርግጋፅ ግደኣ ከምእትፍፅም ኣረጋጊፀን ከም ፀብፃብ ድወት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *