ከተማ መቐለ ሐዚ መበል 19 ዙር ውድድር ሪለይ ማራቶን መላእ ኢትዮጲያ ብዝተፋላለዩ ርሕቐት ብዓለምለኸ ኣትሌትሊክስ ዳይነት ዝተሓገዘ ቅድድም ጉያ ተሰላስል ኣላ ።

ኣብቲ ውድድር ምክትል ፕረዚዳንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ፣ፕረዚዳንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጲያ ኮማንደር ዳራርቱ ቱሉ ሓዊሱ ሓለፍቲ ስራሕ ፌደሬሽን ኣትሌትክስ ፌደራልን ክልላትን ተረኺቦም ንቲ መስርሕ ጉያ የሳልጡለዉ።

አብዚ ሃገራዊ ውድድር ካብ ኩለን ክልላት ፣ ከተማታትን ክለባትን ኢትዮጲያ ዝተወከሉ ኣትሌታትን ክለባትን ዝርከብዎም ብዓለምለኸ መዐቐንታት ደያኑ ኣትለቲክስ ዝምራሕ ቅድድም ጉያ 5 ፣ 7 ን 10 ን ኪሎሜትሮ ዝሸፈነ ርሕቐት ብኽልቲኡ ፆታ ክሳለጥዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *