እቶም ዝዘተየሎምን ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ናብ ስምምዕ ዝበፅሓለምን ዓበይቲ ነጥብታት ፦

👉 ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ፕሮጀክትን ሰሌጠኑን ንዘሎ ፀገማት ምእላይ።

👉ኣብ ዘይ ሕጋዊ ንግድን ብኽለት ሸቀጣት/ኣብፀሓይ ተሰጢሖም ዝውዕሉ/ተሓታትነት ክህሉ

👉 ኣብ ዘይ ሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ክውሰድ ብዛዕባ ዝግበኦ ስጉምቲን

👉ኣብ ዙርያ ኣተኣላልያ ጎሓፋ ከተማ ዓዲግራትን ዘሎ ፀገማቱን

👉ኣብ ኣብያተ ት/ቲ ዘለው ተመዛበልቲ ወገናት ንዘሎ ፀገም ምምሃር ምስትምሃር ንዘይምትእጉጓል ንተመዛበልቲ ንጊዚኡ ዝዓርፉሉ ቦታ ብምድላይ ክሰፍሩ ምግባር

👉ኣብ ዝርገሐ መብራህትን ማይን ንዘሎ ፀገም ርኢኻ ንምዕራዩ ምንጣፍ

👉ኣብ ዙርያ ፈጠራ ስራሕ ዕድል መናእሰይ ትኹረት ምሃብ

👉 ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ከተማ ዓዲግራት ህዝቢ ፀጥታ ከባቢኡ ባዕሉ ባዓል ዋና ኮይኑ ንህዝቢ ኣለዓዒሉ ህዝቢ ክውንኖ ክገብር ከምዘለዎ

👉 ኣብ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ንዘሎ ኣዋህባ ግልጋሎት ሕመቕ ናይ መሪሕነት/ማናጅመንት እናገምገመ/ ዘይምምራሑ ምዃኑን ብዝግባእ ክምራሕ ከምዘለዎን

👉 ኣብ እዚ እዋን እዚ ህዝቢ ብሓለንጊ ጥምየት እናተገርፈ ዘየድሊ ብክነት ይግበር ከምዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ታሕቲ ምስ ህዝቢ ምዝታይ ብዝግባእ ናይ ምትእምማን ስራሕ ክስራሕ ከምዘለዎ ኣብ ምርድዳእ ከምዝተበፅሐ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓድግራት ሐዚ ፀብፂቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *