እቲ ሐዚ ዝረአ ዘሎ ከቢድን ሰፊሕን ዋሕዚ ስደት መናእሰይ ብኣግኡ ንምግታእ ተዘይተሰሪሑ ኣብ ምግሃድ እታ ብመስዋእቲ ተሪፋ ዘላ ትግራይ ከቢድ ፈተና ከምዝኸውን ተገሊፁ።

እቲ ሐዚ ዝረአ ዘሎ ከቢድን ሰፊሕን ዋሕዚ ስደት መናእሰይ ብኣግኡ ንምግታእ ተዘይተሰሪሑ ኣብ ምግሃድ እታ ብመስዋእቲ ተሪፋ ዘላ ትግራይ ከቢድ ፈተና ከምዝኸውን ተገንዚብና ኩሉ ዝምልከት ኣካል ነዚ ፀገም ኣብ መፍታሕ ክረባብረብ ከምዝግባእ ካብ ስደት ዝተመለሱ ግዳይን ወለድን ኣተሓሳሲቦም።

ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ንዘሎ ኩለመዳያዊ ውድቀትን ዕንወትን ሲዒቡ ፍልሰት መናእሰይ ብዘይ ሕጋውን ውሕስን ኣገባብ ብናህሪ ይቕፅል ከምዘሎ ብምትሕብባር ጉዳይ መናእሰይ ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ኣድሂቡ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት’ዮም ገሊፆም።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዬጵያ ዝርከቡ ዘይሕጋዊ ደለልቲ ደቂ ሰባት ብውዳበ ናብ ትግራይ ብምእታው መንእሰይ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክወፅእን ንዘይተደለየ ምኽፋል ዋጋ ሂወት ክሳጣሕ ይገብርዎ ኣለዉ ክብሉ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ኣካላት ፀጥታ ኣረዲኦም።

ቀንዲ ምኽንያት እዚ ዘይሕጋዊ ስደት ዝርካባ ሃፍተ ገነት ንመንእሰይ ብምቕራብ ናብ ስራሕ ክኣቲ ዘይምግባር እዩ ዝበሉ ተሳተፍቲ እዚ ከይኣክል ደቆም ዝተትሓዝዎም ወለዲ ቅርሺ ዝሓትዎም ደለልቲ ንዝምልከቶም ኣካላት ፍትሒ ሓበሬታ ወላ ተተውሃበ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እዚ ዝበሃል ምንቅስቓስ ብዘይ ምህላው ንምግዳድ እቲ ፀግም ምኽንያት ይኸን ኣሎ ይብሉ።

እቲ ሐዚ ዝረአ ዘሎ ከቢድን ሰፊሕን ፍልሰት መናእሰይ ብኣጋ ንምግታእ ተዘይተሰሪሑ ኣብ ምግሃድ እታ ብመስዋእቲ ተሪፋ ዘላ ትግራይ ፈተና ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ነዚ ፀገም ኣብ መፍታሕ ክረባብረብ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ካብ ስደት ተመለስትን ወለድን ኣተሓሳሲቦም።

ቅድሚ ኲናት 21 ሚእታዊ ዝነበረ ስእነት ስራሕ መናእሰይ ኣብዚ ሐዚ እዋን ናብ 81 ሚእታዊ ምዕባዩ ኣብቲ መድረኽ ተገሊፁ’ሎ ከም ፀብፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *