ኣይርሽ ኤይድ ብ5 ነጥቢ 7 ሚልዮን ዩሮ ወፃኢ ኣብ ሕውየት ደቂኣንስትዮ ዝትግበር ፕሮጀክት ዕላዊ ተገይሩ።

ኣምባሳደር ኣየር ላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ኒኮላ በርነን እቲ ብትካል ኣይርሽ ኤይድ ኣብ ሕውየት ደቂ ኣንስትዮን ኣባፅሕን ዝውዕል ፕሮጀክት ብ5 ነጥቢ 7 ሚልዮን ዩሮ ወይድማ 342 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ኣብ ምንካይ ፆታዊ ጥቕዓትን ተቓላዓይነትን – ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮን ዘተኮሩ ዘለቕቲ ስራሕቲ ከምዝስርሕሉ ኣፍሊጠን።

ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ኣማኑኤል ሃይለ መንግስቲ ኣየርላንድ ፀገም ህዝቢ ንምቅላል ዕላዊ ዝገበሮ ፕሮጀክት ንኢዶም ኤምባሲ ኣየርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ተመዛበልቲ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንምዕዛብ ዝገበሮ ዑደት ኩለመዳያዊ ርድኢት ብምፍጣሩ በቲ ፕሮጀክት ዘላቒ ሕውየት ንክመፅእ ኣካል መፍተሒ ምዃኑ ንኢዶም።

መንግስቲን ትግራይ ድማ ነዚ ኣብ ተግባር ንክውዕል ብምትሕብባር ንዝስርሑ ስራሕቲ እጃሞም ከምዝፍፅም ዶ/ር ኣማኑኤል ኣረጋጊፆም።

ዋላ’ኳ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምፍታሕ ምስ መዳርግቲ ኣላካት ብምዃን ይስራሕ እንተሃለው ዘላቒ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን ዝበላ ኣዶ ወንበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወ/ሮ ኣበባ ሃ/ስላሴ ብወገነን ሐዚ ብትካል ልምዓት ኣይርሽ ኤይድ ዕላዊ ተገይሩ ዘሎ ፕሮጀክት ንሕውየት ደቂ ኣንስትዮን ኣባፅሕን ነቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ወሳናይ እዩ ኢለን።

እንተኾነ ግና እቲ ፕሮጀክት ዝሽፍኖ ከባቢን ማሕበረሰብን ውሱን ብምዃኑ ድማ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተመሳሳሊ ዘላቒ ሕውየት ዘምፁ ፕሮጀክታት ተግባራዊ ክገብሩ እውን ፃዊዕተን ኣቕርበን ወ/ሮ ኣበባ።

ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ዝተዓዘባ ኣምባሳደር ኣየርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ኒኮላ በርነን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብሙሉእነት ተተግቢሩ ዘላቒ ሰላም ክመፅእን ሕውየት ክረክብን ኩሎም ኤምባስታት ሓገዞም ከበርክቱ ፀዊዐን ከም ፀብ ፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *