ኣዋልድ ደቒ አሸንዳ ወረዳ አሕፈሮም ንጀጋኑ ተመለስቲ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ትግራይ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ገይረን፡፡

21 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

(104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ንጀጋኑ ተመለስቲ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ትግራይ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ኣብ ዘተገበረሉ እዋን ዝተረከባ ደቂ አሸንዳ ከም ዝገለፀኦ አብ ሕሉፍ ዓማውቲ አብ መኸተ ደጀንነትን ንምግላፅ ዝተፈላለዩ ናውቲ ካብ በዓል አሸንዳ ብዝረከበኦ ገንዘብ ምሕጋዘን ዝገለፃ እንትኮና መቀፀልቲ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሎሚ ዘመን እውን ልዕሊ 16 ሽሕ ቅርሺ ብምእኻብን ሓገዝ ብምግባርን አብ ጎኒ ዋዕሮታት ተመለስቲ ተጋደልቲ ምህላወን ገሊፀን ኣለዋ ፡፡

ዋና አማሓዳሪ ወረዳ አሕፈሮም አይተ ሓየሎም ገ/ፃድቃን ብወገኖም ምሃብ ትዕድልቲ እዩ! ንሕና ተጋሩ! እናሃብና ንቃለስ ባህልና እናክበርና ንህብ! ምውህሃብ ኮነ ምትሕግጋዝ ውርሻ ወለድና እዩ ድሕሪ ምባሎም እዚ ድማ ወገንነትና ንምግላፅን ሓድነትና ንምጥንካርን ወሳኒ እዩ ክብሉ ኣረዲኦም እዮም፡፡

ሰለዚ ነዚ ባህልና እናዓቀብክን ደኪሙና ከይበልክን ደጀንነትክን እናረአክን ዝመፃክንን ሕዚ እውን ትሰርሓ ዘለክንን መርአያ ዋዕሮታትና ኢክን እሞ ካልኦት አሰረክን ክስዕቡ ይፅውዕ ክብሉ ዝሓበሩ ዋና አማሓዳሪ ወረዳ አሕፈሮም አይተ ሓየሎም ገ/ፃድቃን ንዝገበርክንኦ ገንዘባዊ ድጋፍ ድማ ብስም ጀጋኑ ሓርበኛታት ተጋደልትና ምስግና ይግበአክን ክብሉ ሓጎሶም ገሊፆም እዮም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ አሕፈሮም ፀብፂቡ ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *