ኣብ 84 ጨንፈራት መዓልታዊ ወለድ ዘስልሕ ‘ደሚኖስ (T24 )’ ዝተብሃለ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዘተኣታተወት ደደቢት ትካል ልቓሕን ዕቋርን ኣ.ማ. ንቐፃሊ ስራሕታ ንምስላጥ ዝሕግዛ መድረኽ ተሞኩሮ ኣሳሊጣ።

ደደቢት ትካል ልቃሕን ዕቃርን ኣ.ማ. ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ዝርከባ ማሕበራት ልቓሕን ዕቋርን መድረኽ ተሞክሮ ልውውጥ ኣካይዱ።

ኣብ ሙሉእ ትግራይ 192 ጨንፈራት ከፊታ ንተጠቀምቲ ግልጋሎት ልቃሕን ዕቋርን እናሃበት ትርከብ ደደቢት ትካል ልቓሕን ዕቋርን ኣ.ማ. ኣብ 84 ጨንፈራት ኣተኣሳሲሩ መዓልታዊ ወለድ ዘስልሕ ‘ደሚኖስ (T24 )’ ዝተብሃለ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ትካል ምዃና ይፍለጥ።…
See more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *