ኣብ 2012 ዓ.ም. ተጣይሹ ዝነበረ ጉባኤ ምምሕዳር ደያኑ ስርሑን ሓላፍነቱን ብኣግባቡ ክዋፃእ ብዘይምኽኣሉ ክፈርስ ተገይሩ።

ብምትሕብባር ላዕለዋይ ቤት ፍርድን JUSTICE FOR ALLን ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ደያኑ ፤ ተሳተፍቲ ብመሰረት ዘልዓልዎ ሕቶ ኣብ 2012 ዓ.ም. ተጣይሹ ዝነበረ ጉባኤ ምምሕዳር ደያኑ ናይ 5 ዓመታት ዕምሪ ስልጣን ዋላ’ኳ እንተነበሮ ገና ገደብ እዋኑ ከይኣኸለ ከሎ እምነት ስለዝተስኣኖ ተኣልዩ ብኻልኦት ሓደሽቲ ተተኪኡ”ሎ።

ኣብ 2012 ዓ.ም. ዝተጣየሰ ጉባኤ ምምሕዳር ደያኑ ስርሑን ሓላፍነቱን ብኣግባቡ ክዋፃእ ብዘይምኽኣሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምጉጅጃልን ምጥቕቓዕን ተደሪኹ በደል ክፍፅም ብምፅንሑ ብኣግኡ ክእለ ምግባሩ ኣብ ልዕሊ ደያኑ ዝወርድ ዝነበረ በደል ከምዝፈትሕ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ንኤመሓት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም።

ብመሰረት እዚ ካብ ወረዳ 3 ካብ ዞባ 2 ካብ ክልል 1 ካልኦት ሓደሽቲ ብምምራፅ ብሕጊ ምስ ዝውከሉ ካልኦት ሰብ ሞያ ሕጊ ምስ ዝውከሉ ተጣሚሮም ንኽሰርሑ ከም ሓድሽ ከምዝተዋቐረ ተሓቢሩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *