ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ሃፍቲ 41 ላዕለዎት ሰብመዚ መንግስቲ ኣቐዲሞም ንዘመዝገብዎ ሃፍተ ፀገኦም ንምርግጋፅ ኣብ ዘካየዶ ዳህሳስን ተፍትሽን ሓደ ጥራሕ ትኽክለኛ ኮይኑ ከምዝረኸቦ ኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ፌደራል ኣፍሊጡ።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ ምክልኻል ህፁፅ ግዕዝይና ኣይተ ገዛኽኝ ጋሻው ከምዝገለፅዎ እቲ ኣቐዲሙ ዝተመዝገበ ሃፍቲ ሓቅነቱ ንምርግጋፅ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስን ተፍትሽን እቶም 24 ልዑል ፍልልያት ዘለዎ ሃፍቲ ከመዝግቡ ከለው እቶም 16 ድማ ማእኸላይ ፍልልያት ከምዝተረኸቡን ድሕሪ ምግላፅ ካብ ጠቕላላ 41 ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል እቲ ሓደ ጥራሕ ትኽክለኛ ሃፍተ ፀግኡ ዘመዝገበ ኮይኑ ከምዝተረኸበ ኣረዲኦም።

እዚ ንዘይብልካ ሃፍተፀጋ ከምዘለካ ገይርካ ኣቐዲምካ ምምዝጋብ ንቕድሚት ብዝተፈላለዩ ጉሕለታት ሃፍተ ፀጋ ንምጥራይ ኮነይ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ቁዱም ውጡን’ዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ጉዳዮም ምስ ምኒስትሪ ፍትሒ ብምዃን ክምርመርን ጉዳዮም ብሕጊ ንኽረአ ከምዝተመርሐ ኣብሪሆም።

ኣብ ዝቕፅሉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ልዕሊ 55 ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ተፍትሽ ዘመዝገብዎን ብግብሪ ንዘለዎም ሃፍትን መስርሕ ምፅራይ ከምዝሳለጥ ኣፍሊጦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *