ኣብ ወርሒ ጥሪ ክሰላሰል መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ሃገራዊ ፈተና ከምዝተናወሐ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

6 ጥሪ 2016 ዓ.ም ክዋሃብ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ፈተና ፕሮግራም ዝተሳለጠ ትምህርቲ ንዘይተወሰነ እዋን ከምዝተናዉሐ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገሊፁ።

ተግባረዊ ምግባር ብዝተጀመረ ፕሮግራም ዝተሳለጠ ትምህርቲ መሰረት ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምርድዳእ ኣብ 2016 ዘመነ ትምህርቲ ሰለሰተ ሃገራዊ ፈተና ማላት እዉን ኣብ መስከረም 29፣ 6 ጥሪን ግንቦትን ከም ዝዉሃብ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ ቢሮ እንተኾነ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተምሃራይ ምቕባል ብምጅማረንን ንተፈተንቲ ዝኸዉን ቑፅሪ ዘይብለን ብምኻኑን ንፈተና ምድላዉ ግዜ ሕፅረት ብምህላዉን እቲ ሃገራዊ ፈተና ንዘይተወሰነ እዋን ከምዝተናዉሐ ኣረዲኡ።

ተምሃሮ ነዚ ተረዲኦም ግቡእ ምድላው ክገብሩን ኣብያተ ትምህርቲ እውን ብብቕዓት ተምሃሮአን ከዳልዋ ቢሮ ትምሀርቲ ኣብ ዕላዊ ገፅ ማሕበራዊ ሚድይኡ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣተሓሳሲቡ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *