ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይነጥፉ ከምዘለው ተገሊፁ።

ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀፅታ ትግራይ ተጋደላይ ሓጎስ ደስታን ሓላፊ ኮሚሳር ተጋደላይ ኣያለው ሃይሉ (ወዲ ራያን) ብሓባር ከም ዝገለፅዎ፣ ትማሊ ንሕና ጫፍ ብልሒ ኮይንና እንትንቃለስ ህዝብና ኩሉ ነገር ኮይኑ ደጀንነቱ ብምርግጋፅ ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ብሙሉኡ ብዓወት ፈፂሙ እዩ። ኮታስ ምስ ህዝብና ኮይንና ኩሉ ሰጊርናዮ። ሕዚድማ ኣብ ተነፃፃሪ ሰላም ኮይንና ኣብ ልምዓት እጃምና ነወፊ ኣለና ኢሎም።

ሓይልታት ፀፅታ ምስ ህዝቡ ብምዃን ውሕስትን ህልውናኣ ዝተረጋገፀን ትግራይ ክትህልው ብሓባር ቀትርን ለይትን ኢሎም ብዙሕ ፀገም እናተፃወሩ ከምዝተቓለሱ ብምሕባር፣በቲ ዘጋጠመ ጀኖሳይዳዊ ኲናት ዝፈረሱ ገዛውቲ ኣብ ምንዳቕ፣ ዘራእቲ ኣብ ምዕፃድን ምፅሃይን፣ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ፣ፀፅታ ከባቢን ክልልን ኮታስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ብምዕሳል ውግንነኦም ብተግባር እናርአዩ ከም ዝመፁን ዘለዉን እቶም ኣመራርሓ ወሲኾም ሓቢሮም።

እዘን ሎሚ ጠሊ ክዕቅባ ንሰርሐለን ዘለና ጎቦታት ድማ ሰማእታትና ዝዓረፉለን እየን ።ስለዚ ክለምዓ ይግባእ፤ ክለምዓ እንተኾይነን ከዓ ባዕልና መሪሕ ኮይንና ክንሰርሕ እንተኽኢልና ጥራሕን ጥራሕን እዩ ብምባል ልዕሊ 450 ሓይሊ ሰብ ሒዝና ሎሚ ኣብ ልምዓት ኣለና ክብሉ ኣረዲኦም። ንቐፃሊ እውን ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ ፀፅታ ከባቢናን ክልልናን ከምኡውን ተኽልታት ዝትከልሉ ጎዳጉዲ ምኹዓትን ተኸላን ኣጠናኺርና ክንቕፅለሉ ኢና ክብሉ ሓቢሮም።

መተሓባበሪ ሃፍቲ ተፈጥሮ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝኾኑ ሃለቃ ሓጎስ ኪሮስ ብወገኖም ፀፅታ ዋልታ ህዝብና እዩ። ምስ ህዝብና እንታይ ክንሰርሕ ኣለና ብምባል እናተናበበ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ህዝቢ ውግንንኡ እናረጋገፀ መፅዩ እዩ ኢሎም።

ናይዚ መቐፀልታ ድማ እዚ ዕቀባ ሓመድን ማይን እንትኾን ንቐፃሊ ኣብ ዝሳለጡ ስራሕቲ ልምዓት እውን እቶም ኣባላት ፀፅታ ኣጠናኺሮም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆምል እዮም ክብሉ እቶም መተሓባበሪ ከምዝገለፁ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣሕፈሮም ንቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙዩኒኬሽን ትግራይ ገሊፁ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *