ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ዝርከባ ትከላት ሕርሻ መካናይዜሽንን ኣግሮ ፕሮሰሲንግን ንዝበፅሐን ሃስያ ንምዕዛብ ዝዓለመ ዑደት ክካየድ ውዒሉ።

ዜና 06 01 2016 ዓ/ም

ሰላምና ነፅንዕ ዝዓነወት ትግራይ ዳግም ንህነፅ ብዝብል ቴማ ብምንስትሪ እንድስትሪ ፌደራል ካብ 24 – 30 መስከረም 2016 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝካየድ ባዛርን ኤግዜብሽንን ምክንያት ብምግባር መፍረይቲ ትካላት ትግራይ ንምንቅቃሕ ዓሊሙ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ንዝርከቡ ትከላት ሕርሻ መካናይዜሽንን ኣግሮ ፕሮሰሲንግን ዑደት ይካየድ ኣሎ ።

እቲ ሎሚ ክካየድ ዝወዓለ ዑደት ኣባላት ቢሮ ንግድን እንዳስትሪን ሚድያታት ትግራይን ዘካተተ’ዩ።

ካብ ሞንጎ ዑደት ዝተኻየደሎም ሃለቃ ሞጎስ እንቨስትመንትን ደሰታ በርሀ ኣሕምልትን ፈራምረን እንትኮኑ ኣብ ማእኸል እንቨስትመንቶም ዝነበሩ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂን ውሽጣውን ደጋውን ናውቶምን ብስንኪ ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ቁሉዕ ወራር ሙሉእ ንሙሉእ ከምዝዓነወን ብቀዋሚ ይኩን ግዝያዊ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ከምዘለውን እቶም ሰብ ሃፍቲ ተዛሪቦም።

እቲ ዝካየድ ዘሎ ዑደት ኣብዚ ሐዚ እዋን ንዝበፅሖ ዕንወት ንምዕዛብን ሰብ ሃፍቲ ንኹለመዳይ ዕንወት ተፃዊሮም የካይድዎ ንዘለው ስራሕቲ ንምዕዛብን ዘተኮረን’ዩ ነይሩ ክትብል መሳርሕትና ሸዊት ሙሉኣለም ሐዚ ካፍቲ ቦታ ፀብፂባ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *