ኣብ ወረዳ ሓውዜን ግድብ ፍረ -ለካቲት ጣብያ ሓፀት ብልዕሊ 130 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተሃነፀን 400 ሄክታር ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ዘለዎን ግድብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምፍራስ ከምዝርከብ ሓረስቶት እታ ጣብያ ገሊፆም።

ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ ብወገኑ እቲ ኽግበር ዝግበኦ ኣማራፂ ጊዝያውን ዘላቕን መፍትሒ ብምጥቃም ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካል ይዘራረብ ኣለኹ ኢሉ።

ተጠቀምቲ ልምዓት መስኖ ሓረስቶት ግድብ ፍረ -ለካቲት ጣብያ ሓፀት ወረዳ ሓውዜን ከምዝሓበርዎ ፣ በቲ ዝተሃነፀ ግድብ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ብምልማዕ ፣ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ተረባሕቲ ኮይኖም ከም ዝፀንሑ ብምዝኽኻር ፣ሕዚ ኣብ እግሪ እቲ ግድብ ብዝተፈጠረ ፀገም ምኽንያት ፣ማይ ናይቲ ግድብ ካብ ዝተሰርሐሉ መትረብ (ካናል) ወፃኢ ኮይኑ ንበረኻ እናፈሰሰ ብምሕጋዩ ፣ኣብ ምህርቲ በፂሑ ዝነበረ ዘራእትን ኣትክልትን ኣብ ፀገም ከም ዝወደቐን ፣ እቲ ግድብ ውን ከቢድ ሓደጋ ኣንፀላልይዎ ከም ዘሎን ሓቢሮም።

እዚ ኮይኑ ግን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ንፀገምና ብውነ ተረዲኡ ፣ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተረዳዲኡ ነቲ ዝለምዐ መሬት ንምድሓን ክብል ዘካይዶን ዝወስዶን ዘሎ ስጉምቲ ክብርን ሞሳን ኣለና ዝበሉ ሓረስቶት ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ሓፀት ፣ኣብ ልዕሊ እቲ ግድብ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ግን ፣ ግዜ ከይሃብካ ዘላቕን ዘተኣማምንን መፍትሒ ብኣግኡ ንኸእለሸሉ ተማሒፂኖም።

ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ብርሃነ ሃይላይ ብወገኖም ፣ስግኣትን ሕቶን እቶም ሓረስቶት ቁቡል ከም ዝኾነን ነዚ ንምፍታሕ ድማ ምስ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ትግራይ ተቐራሪቦም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ብምሕባር ፣ ነቲ ብ563 ሓረስቶት ለሚዑ ዝርከብ ልዕሊ 240 ሄክታር መሬት ንምድሓን ፣ ካብ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ብዝተረኸባ ክልተ ዓበይቲ ጄኔረተራት ንግዚኡ መፍትሒ ከም ዝተገበረሉን ፣ ኣብ መተንፈሲ እቲ ግድብ ዘሎ ፀገም ሓዊስካ ፣ ኣብቲ ግድብ ኣንፀላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ዘላቒ መፍትሒ ንምቕማጥ ፣ ምስ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ብቐፃሊ ኣብ ምዝርራብ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጦም።

ግድብ ፍረ -ለካቲት ጣብያ ሓፀት ወረዳ ሓውዜን ፣ቢሮ ሃፍቲ ማይ ትግራይ ብዝመደቦ ብልዕሊ 130 ሚልዮን ብር ወፃኢ ተሃኒፁ ፣ ኣብ መበል 40 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ዝተመረቐን ፣ልዕሊ 400 ሄክታር መሬት ብመስኖ ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ዘለዎ ዓብይ ግድብ እዩ ክብል ፣ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሓውዜን ፀብፂቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *