ኣብ ወረዳታት ህዝቢ ገጠር ኣብ ቀረባ እዋን እኹል ስራሕቲ ፅገና ዝተገበረለን ትካላት ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ውሽጣዊ ንብረተን ይጓሓል ስለዘሎ ኣካላት ፀጥታ ጉቡኦም ክፍፅሙ ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ ፀዊዑ።

እቲ ቢሮ ኣብ ዕላዊ ገፁ ኣብ ዝዘርገሖ ፅሑፍ ከምዝሓበሮ ዛጊድ ኣብ ቀረባ እዋን ጉቡእ ፅገና ዝተገበረለን ትካላት ማይ ኢድ (ሃንድ ፓምፕ) ኣብ ማይ ቅነጣል 11 ኣብ እንዳባፃሕማ 20 ኣብ እምባስነይቲ 16 ብድምሩ 47 ትካላት ሃንድ ፓምፕ ማይ ውሽጣዊ ንብረተን ከምዝተጉሓለ ኣፍሊጡ።

ንብርክት ዝበለ ህዝቢ ገጠር ኣገልግሎት ቀረብ ፅሩይ ማይ ዝህባ ትካላት እንዳተጉሓለ ዝምልከቶም ኣካላት ፀጥታ እቲ ከባቢ ጉቡእ ስርሖምን ሓላፍነቶምን ከምዘይዋፅኡ ዘለው ዘርኢ’ዩ ዝበለ እቲ ትካል ንብረት ህዝቢ ምስተጉሓለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንምጥቃዕ ካብ ምጉያይ ንብረት ህዝቢ ምሕላዉ ኽቕድም ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ሐዚ’ውን እዚ ተጓሒሉ ዘሎ ንብረት ኣበይ ከምዝእከብን ካብን ናብን ከይጉዕዓዝ በብመንገዱ ምስርሕ ክትትልን ተፍትሽን ክካየድ ከምዝግባእ ዝሓበረ እቲ ቢሮ ኣብ ልዕሊ ስራሕን ሓላፍነቶምን ዘይዋፅኡ ኣካላት ፀጥታ ዝምልከቶ ኣካል ጉቡእ መስርሕ ቁፅፅርን ኣራሚ ስጉምቲ ንኽወስድን እቲ ቢሮ ሓቲቱ።

ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሰፍ ዘይብል በደሉ ተወሳኺ በደል ኣብ ልዕሊ ዝፍፅሙ ዘለው ምሕሳብ ዝተስኣኖም ጉሒላታት ካብ እኩይ ተግባሮም ክእደቡ ከምዝግባእ እቲ ቢሮ ኣተሓሳሲቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *