ኣብ ከተማ ማይጨው ንኣመራርሓ ትምህርቲ ኣብ ሕውየት ስነ-ልቦና ዘድሃበ ስልጠና ይውሃብ ኣሎ፡፡

  22 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዞባ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣብ ዙርያ ሕውየት ስነ-ልቦና ዘድሃበ ስልጠና ኣብ ከተማ ማይጨው ይውሃብ ኣሎ ፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣተሓባበሪ ካብኔ ሴክረተርያት ማሕበራዊ ጉዳያት ፕሮፈሰር ክንደያ ገ/ሂወት ኣብ ልዕሊ መሰረት ልምዓት ትምህርቲ ዝበፅሐ ዕንወት መፃኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ንምፅልማትን ተስፋ ዘይብሉ ወለዶ ክፍጠርን ብዝተዋደደ መልክዑ ዝተፈፀመ ከምዝኾነ ገሊፆም።

ኣብ ትግራይ ብዝተወለዐ ደማዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃፍትን ሰፍ ዘይብል ግፍዕን ዕንወትን በፂሑ እዩ፤ብፍላይ ኣብያተ ትምህርቲ ውሽጣውን ደጋውን ትሕዝትኦም ሙሉእ ብሙሉእ ክዓንው፣ ቀሊል ዘይበሃል ሓይሊ ሰብ ክቕተል፣ ኣካሉ ክጎድልን ክስደትን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መምህራንን ህፃናት ኣካላውን ፆታውን መጥቃዕቲ ክበፅሕ ከምዝተገበረ ፕ/ር ክንደያ ገ/ሂወት ወሲኾም ሓቢሮም ከም ፀብፃብ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *