“ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ወለድ ነፃ ኣገልጋሎት ዝህብ ‘ከውሰር’ ዘስመየ ካልኣይ ጨንፈር ባንኪ ክኸፍት’የ” – ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ።

25 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ባንኪ ንግዲ እትዮጵያ ድሰትሪክት መቀለ ንዚ ዘፍለጠ ካብ ወለድ ነፃ ኣገልግሎት ባንክን ቀፃሊ ቁጠባዊ ሕውየት ትግራይን መሰረት ዝገበረ ሐዚ ኣብ ዘሰላስሎ ዘሎ መድረኽ ዘተ’ዩ።

እቲ መድረክ ዘተ ሐዚ ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ካራሜል ዝተጀመረ ኮይኑ – ኣብ ክልልና ይኹን ብደረጃ ሃገር ብሰብ ሃፍቲ ዝሳልጥ ስራሕቲ እንቨስትመንት ዝያዳ ተጠናኺሩ ንኽቅፅል ካብ ወለድ ነፃ ኣገልጋሎት ባንኪ ንምዕባይን ከምኡ’ውን ማሕበረሰብ ሙስሊም ማእኸል ዝገበረ መስርሕ እንቨስትመንት ንምስላጥ እቲ ዝኽፈት ባንኪ ልዑል እጃም ከምዝህልዎ ተሓቢሩ’ሎ።

ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ወለድ ነፃ ኣገልጋሎት ዝህብ ‘ከውሰር’ ዘስመየ ካልኣይ ጨንፈር ንምክፋት ዘኽእሎ ቅድመ ምድላዋቱ ከምዝወገነን ኣብ ቀረባ እዋን ተመሪቑ ከምዝኽፈትን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

# ጋዜጠኛ ሸዊት ሙሉኣለም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *