“ኣብ ከተማ መቐለ ቁፅሪ ሰሌዳ ዘይብለን ተሸከርከርቲ ቀንዲ ማሕለኻ ፀጥታን ምቁፅፃር ገበን ትራፊክን ኮይነን ኣለዋ።” – ትራፊክ ፖሊስ ከተማ መቐለ።

ሕቶ FM መቐለ :- ኣብ ከተማ መቐለ ቁፅሪ ሰሌዳ ዘይብለን ተሸከርከርቲ ቀንዲ ማሕለኻ ፀጥታን ምቁፅፃር ገበን ትራፊክን ይኾና እንተሃልየን ንምንታይ ድኣ ታርጋ ተሽከርከርቲ እንዳፈታሕኹም ትውዕሉ?

“ደንቢ ትራፊክ ዝተመሓላለፈ ምስ ዘጋጥም ንሓደ ታርጋ’ምበር ንኽልተ ታርጋ ሓንቲ መኪና ኣይፈታሕናን።” – መላሽ ትራፊክ ፖሊስ ከተማ መቐለ።

============

ኣብ ከተማ መቐለ ቁፅሪ ሰሌዳ ዘይብለን ተሸከርከርቲ ቀንዲ ማሕለኻ ምቁፅፃር ገበን ትራፊክን ፀጥታን ኮይነን ከምዘለዋ ሓላፊ መምርሒ ትራፊክ ከተማ መቐለ ኢንስፔክተር ሃይለስላሰ ተኽሉ ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ቁፅሪ ተርጋ ዘይብለን ተሸከርከርቲ ከይንቀሳቐሳ ዝእግድ መመርሒ ካብ መንግስቲ ምውራዱ ስዒቡ ኣዝዩ ከምዝነከየ ዝሓበሩ ኢንስፔክተር ሃይለስላሰ ይኹን’ምበር ኣብ ክልልና ሕፅረት ምሃብ ቁፅሪ ሰሌዳ ስለዘሎ መሊእኻ ንምቁፅፃር በዳሂ ኩነታት ከምዘሎ ሓቢሮም።

ቁፅሪ ሰሌዳ እንዳሃለወን ኮነይ ኢሎም ንቲ ቁፅሪ ሰሌዳ ፈቲሖም ዝንቀሳቐሱ ከምዘለውን ንዚ ክሳብ መወዳእታ ናይ ምፅራይን ምክትታልን መስርሕ ይሰላሰል ኣሎ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ቁፅሪ ሰሌዳ ዘይብለን ተሽከርከርቲ ኣብ ምጥሓስ ፖሊስ ትራፊክን ካልኦት ገበንን ምስ ዝፍፅማ ግን ተኸታቲልካ ንምሓዝ ኣፀጋሚ ከምዝኾነ ኣብሪሆም።

ቁፅሪ ሰሌዳ ብዘይብለን ተሽከርከርቲ ክሳብ ክንድዚ ካብ ተፀገምኩም ንምንታይ ድኣ ቁፅሪ ሰሌዳ ተሽከርከርቲ እንዳፈታሕኩም ትውዕሉ? ዝብል ሕቶ ዘቕረብናሎም ኢንስፔክተር ሃይለስላሰ “ደንቢ ትራፊክ ዝተመሓላለፈ ምስ ዘጋጥም ንሓደ ታርጋ’ምበር ንኽልተ ታርጋ ሓንቲ መኪና ኣይፈታሕናን። እዚ እንገብረሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ሕጊ ትራፊክ ወይ ንመግንሒ ፍቓድ መኪንኡ ወይክኣ ንናይ ቅድሚት ቁፅሪ ሰሌዳ መኪንኡ ፈቲሕኻ ምሓዝ ዝብል ስለዘሎ በዚ መምርሒ ኢና ንስራሕና ነሳልጥ ዘለና” ኢሎም።

ኣብ ከተማ መቐለ ፍቓድ መግንሒ መኪና ዘይብሎም ፤ ዘይሕጋውን ስኑዕን (ፎርጅድ) ፍቓድ መግንሒ መኪና ዝሓዙ ኣብ ልዕሊ’ዚ ልዑል ናህሪ ተወሲኽዎ ኣብ ሳዕቤናት ከበድቲ ሓደጋታት ትራፊክ ከተማ መቐለ ቀንድን ተጠቀስትን ከምዝኾኑን ንዚ ፋሉል ኣካይዳ’ዚ ኣደብ ንምትሓዝ ትኹረት ተዋሂብዎ ይስራሕ ከምዘሎ ወሲኾም ገሊፆም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *